Prawo umów handlowych

Odpowiednie zaprojektowanie i zabezpieczenie relacji handlowych już na etapie przygotowywania umowy pozwala na znaczne ograniczenie ryzyk przedsiębiorcy w przyszłości. Ułatwia ono również współpracę kontrahentów na co dzień i umożliwia eliminację sytuacji konfliktowych na możliwe wczesnym etapie. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą ograniczyć koszty związane z dochodzeniem roszczeń i prowadzeniem sporów.

W czym możemy pomóc?

  • Zapewniamy naszym klientom prawne wsparcie na każdym etapie „życia” kontraktu, tj. jego przygotowywania, negocjowania, zawierania, wykonywania oraz zakończenia. Udzielamy wsparcia dostawcom i odbiorcom usług lub towarów, na każdym szczeblu obrotu.
  • Przygotowujemy modelowe oraz „szyte na miarę” umowy sprzedaży lub dystrybucji towarów, zarówno w obrocie krajowym jaki i międzynarodowym.  Opracowujemy prawne ramy struktur sprzedaży usług, w tym systemy franczyzowe.
  • Specjaliści SSW doradzają klientom przy dostosowywaniu ich modelowych wzorów umów do przepisów prawa polskiego. Opiniujemy projekty umów przygotowanych wg prawa obcego, pod kątem zgodności z przepisami prawa polskiego.
  • Reprezentujemy klientów w toku negocjacji zapisów umów oraz zapewniamy szerokie wsparcie związane z dokumentacją powiązaną (np. weksle, gwarancje bankowe oraz inne rodzaje zabezpieczeń kontraktu).
  • Nasze działania uwzględniają ograniczenia swobody kontraktowania wynikające m.in. z przepisów prawa konkurencji, prawa konsumenckiego czy norm prawa międzynarodowego prywatnego.

Doświadczenie

Bieżące doradztwo dla międzynarodowej grupy energetycznej, w tym przygotowanie, weryfikacja i negocjacje umów handlowych oraz umów zakupu usług lub towarów

Dostosowanie zagranicznych wzorów umów dystrybucyjnych do przepisów prawa polskiego dla globalnego lidera w segmencie oprogramowania

Dostosowanie zagranicznego wzorca ogólnych warunków umowy do przepisów prawa polskiego dla międzynarodowej agencji informacyjnej

Dostosowanie zagranicznego wzorca ogólnych warunków sprzedaży dla wiodącego, międzynarodowego producenta sprzętu AGD

Dostosowanie zagranicznych wzorów umów dystrybucyjnych do przepisów prawa polskiego dla skandynawskiego dostawcy usług marketingu mobilnego

Weryfikacja i aktualizacja regulaminów kantoru walut online

Dostosowanie zagranicznego wzorca umowy do przepisów prawa polskiego dla dostawcy automatyzacyjnych rozwiązań dla pojazdów szynowych

Przygotowanie modelowej umowy o świadczenie usług serwisowych oraz wsparcia logistycznego na rzecz acquirer’ów w branży transakcji bezgotówkowych oraz podmiotów prowadzących sieci bankomatów, dla międzynarodowego usługodawcy

Skontaktuj się z nami

Jakub Jędrzejewski

Jakub Jędrzejewski

Counsel

Kontakt

więcej