Nowe Rozporządzenie ws. Subsydiów Zagranicznych już działa – KE przeprowadza niezapowiedziane przeszukania w siedzibach chińskich firm w UE

Dzisiaj (24 kwietnia) Komisja Europejska przeprowadziła niezapowiedziane przeszukania biur dwóch chińskich firm w Polsce i Holandii korzystając z nowego unijnego rozporządzenia ws. subsydiów zagranicznych (Foreign Subsidies Regulation) pisaliśmy o tym 3 sierpnia 2023 r. na Taxpresso. Według opublikowanych informacji zatrzymano komputery i dokumenty w celu pozyskania dowodów na nadmierną pomoc publiczną uzyskaną w Chinach.

Rozporządzenie umożliwia Komisji Europejskiej podejmowanie szeroko zakrojonych działań przeciwko subsydiom udzielanym firmom poza UE, które powodują zakłócenie konkurencji na rynku unijnym. Komisja może m.in. nałożyć obowiązek zwrotu części lub całości takiego subsydium, a także nałożyć warunki na decyzje koncentracyjne firm uzyskujących takie subsydia przy przejmowaniu firm unijnych (np. obowiązek zbycia określonej części działalności czy udostępniania subsydiowanego IP na zasadach niedyskryminacyjnych).

Przypominamy także, że na mocy tego rozporządzenia wymagane jest raportowanie KE o uzyskanych poza UE środkach pomocowych w przypadku koncentracji jeżeli przekroczyły one 50 mln EUR, a spółka przejmowana lub wspólny przedsiębiorca generuje w UE obrót w wysokości ponad 500 mln EUR, a także w przypadku zamówień publicznych przekraczających 250 mln EUR (w tym wypadku raportowaniu podlega pomoc pozaunijna przekraczająca 4 mln EUR).

Jeżeli potrzebują Państwo więcej informacji na ten temat, jesteśmy do dyspozycji.

Wróć do