KE mówi tarczy: TAK

Komisja Europejska zatwierdziła notyfikowane przez Polskę środki antykryzysowe na przeciwdziałanie skutkom COVID-19 dotyczące tzw. tarczy finansowej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – LINK do komunikatu prasowego Komisji.

Komisja zatwierdziła działania jako zgodne z Tymczasowymi Ramami Pomocy COVID, a środki przeznaczone na ten cel to kwota 16,6 mld euro.

Program tzw. tarczy finansowej jest realizowany przez Polski Fundusz Rozwoju. W ramach programu przedsiębiorcy mogą liczyć na częściowo bezzwrotne subwencje. Wnioski będą składane w ramach bankowości elektronicznej. Niektóre banki już od jutra rozpoczynają przyjmowanie wniosków.

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego i zobowiązania przedsiębiorcy będzie każdorazowo określać konkretna umowa subwencji.

Jak możemy pomóc?

Tym samym przedsiębiorcy mogą skorzystać z dostępnych rozwiązań pomocy publicznej zawartych w tzw. Tarczy finansowej i Tarczy antykryzysowej 2.0. Ze swojej strony oferujemy Państwu naszą pomoc w zakresie:

  • Analizy stanu Państwa przedsiębiorstwa i przedstawienia dostępnych rozwiązań pomocowych, z uwzględnieniem unijnych Tymczasowych Ram Pomocy COVID
  • Przygotowania wniosków o pomoc publiczną
  • Wsparcia na etapie zawierania umów i ich późniejszej realizacji (np. z PFR i BGK)
  • Badania struktury grupy pod kątem definicji jednego przedsiębiorcy (pomoc publiczna dla pomiotów powiązanych)
  • Badania statusu MŚP przedsiębiorcy.
Zapraszamy do kontaktu z nami.

Wróć do