Jakub Kubalski

Jakub Kubalski

Partner


e-mail
Kontakt
Linkedin

Adwokat

Specjalizacje dodatkowe

Technologie,
Cyberbezpieczeństwo

Wybrane projekty

Globalny wydawca gier komputerowych AAA – doradztwo związane z nielegalną dystrybucją gier komputerowych; doradztwo związane z umowami deweloperskimi (devpub) oraz innymi umowami specyficznymi dla rynku gier komputerowych;

Indie developer gier komputerowych – negocjowanie umowy wydawniczej, marketingowej i dystrybucyjnej, wraz z usługami portowania gry na Nintendo Switch;

Indie developer gier komputerowych – sporządzanie kompleksowej dokumentacji nabycia praw IP od pracowników, podwykonawców, sporządzenie kompleksowej dokumentacji RODO, eCommerce;

Globalny wydawca i developer MOBA – bieżące doradztwo; sporządzanie umów nabycia praw IP; doradztwo regulacyjne w tym w zakresie gier hazardowych, reprezentacja Klienta przed Komisją Etyki Reklamy;

Globalny wydawca i developer AAA – analiza szczegółowych kwestii związanymi z kwalifikowalnością wydatków w projektach GameINN;

Globalny wydawca i developer AAA – kompleksowa analiza umowy z twórcą utworów adaptowanych do gry komputerowej;

Artykuły