„Tokeny NFT jako nowa forma ochrony praw podmiotowych w środowisku cyfrowym” – artykuł Jakuba Kubalskiego w Rzeczpospolitej

Rzeczpospolitej pojawił się artykuł dotyczący, bardzo gorącego ostatnio, tematu tokenów NFT (non-fungible token) – czyli w najprostszym tłumaczeniu „niezbywalnych tokenów”.

Jakub Kubalski odpowiada w nim:

  • czym są NFT (niezbywalne tokeny)?
  • jakie dają potencjalne korzyści?
  • czy NFT mają szansę zmienić podstawowe zasady własności w środowisku cyfrowym i poza nim?

Zachęcamy do zapoznania się.

Link dostępny dla e-prenumeratorów Rzeczpospolitej: Tokeny jako nowa forma ochrony praw podmiotowych w środowisku cyfrowym – Kadry – rp.pl

Wróć do