LegalTech Desk

Jesteśmy świadkami zmierzchu tradycyjnego modelu doradztwa prawnego, opartego o bezpośredni nakład „papierkowej” pracy prawników. Podobnie ma to miejsce w innych sektorach gospodarki. Następuje przesunięcie w kierunku digitalizacji usług.

Każde przedsiębiorstwo jest zmuszone niemal codziennie składać organom państwa szereg informacji lub zarządzać znacznymi wolumenami umów (analizować, negocjować, zawierać, aneksować, rozwiązywać, itp.). Obecny rozwój technologii – głównie w zakresie algorytmów – umożliwia przejście od wykonywania takich czynności manualnie (własny personel firmy i wynajęci prawnicy) do posługiwania się sprawnymi narzędziami IT.

W czym pomagamy

  • Zarządzanie procesem składania informacji wymaganych przez regulatora, w tym samego opracowywania takich informacji w oparciu o interaktywne formularze (np. w zakresie raportowania AML);
  • Identyfikacja istotnych ryzyk prawnych i biznesowych w kontraktach;
  • Zarządzanie obszernymi zbiorami umów;
  • Bieżące doradztwo w zakresie legislacji, regulacji; monitoring legislacyjny; udział w spotkaniach w procesie legislacyjnym w zakresie najważniejszych dla branży gier wideo zmian w prawie, m.in. w prawie autorskim, dystrybucji treści cyfrowych, świadczenia usług cyfrowych, równych płac, swobody wypowiedzi, moderowania
    treści, itp.

Powiązane usługi