Pomoc publiczna i Fundusze UE

Jako jeden z największych beneficjentów netto funduszy Unii Europejskiej, Polska oferuje wiele zachęt inwestycyjnych w formie dotacji (zarówno UE, jak i krajowych) i zwolnień podatkowych (SSE/ustawa o wspieraniu nowych inwestycji, ulga R&D). Korzystanie z nich skutkuje powstaniem określonych obowiązków po stronie przedsiębiorców, takich jak obowiązek utrzymania trwałości projektów, czy obowiązek uzyskania zgody Komisji Europejskiej na udzielenie pomocy w określonych wypadkach.

 

W oparciu o wieloletnie doświadczenie zdobyte w realizacji projektów inwestycyjnych, prawnicy SSW oferują kompleksowe doradztwo prawne w sprawach związanych z uzyskiwaniem pomocy publicznej i funduszy UE, ich rozliczaniem i raportowaniem, a także w strukturyzacji i przekształceniach podmiotów korzystających z pomocy publicznej i funduszy strukturalnych UE.

 

W czym możemy pomóc?

Fundusze UE

Jeżeli planujesz nową inwestycję lub prowadzisz działalność badawczo-rozwojową:

 • zidentyfikujemy dostępne źródła wsparcia (ulga R&D, granty rządowe, zwolnienia podatkowe z ustawy o wspieraniu inwestycji – SSE, zwolnienia z podatków lokalnych) oraz obszary Twojej działalności kwalifikujące się do uzyskania pomocy/ulgi R&D;
 • pomożemy ustrukturyzować transakcję by zmaksymalizować wykorzystanie wsparcia
 • przeprowadzimy Cię przez cały proces – od aplikowania o pomoc, poprzez zabezpieczenie wątpliwych kwestii interpretacjami podatkowymi, po jej rozliczanie i raportowanie, aż do ewentualnego wyjścia z inwestycji;
 • przeprowadzimy szkolenie dla Twoich pracowników zaangażowanych we wszystkie procesy związane z korzystaniem z pomocy;
 • udzielimy bieżącego wsparcia, odpowiadając do powstałe w toku projektu pytania – np. dotyczące rozliczania ulgi R&D, podziału wyniku między działalność w SSE i poza nią, kalkulacji limitu zwolnienia, zgodności danej działalności z zezwoleniem/decyzją o wsparciu itp.;
 • przeprowadzimy kompleksowy przegląd podatkowy prawidłowości rozliczeń w zakresie zwolnień z przepisów o SSE/wspieraniu nowych inwestycji czy ulgi R&D.
Fundusze UE

Pomoc publiczna – prawo UE

 • Planujesz przekształcenie spółki – pomożemy Ci w zachowaniu dotacji w świetle przepisów o trwałości projektów, odpowiednio strukturyzując transakcję i w razie potrzeby występując o stosowne zgody.
 • Masz problemy związane z kontrolą funduszy – pomożemy przygotować argumentację dla instytucji zarządzającej/pośredniczącej i będziemy Cię reprezentować przed nimi.
 • Masz wątpliwości dotyczące statusu Małego i Średniego Przedsiębiorcy (MŚP) – zbadamy Twoją sytuację i doradzimy jak zachować status w świetle zmian w Twojej organizacji.
Pomoc publiczna – prawo UE

Pomoc publiczna to nie tylko domena polskiej administracji, ale przede wszystkim obszar, w którym ostateczne rozstrzygnięcia należą do Komisji Europejskiej. Dzięki naszym wyjątkowym doświadczeniom w reprezentacji beneficjentów pomocy przed KE, pomagamy także klientom w zakresie:

 • oceny zgodności uzyskanych korzyści od organów publicznych (centralnych i samorządowych) z prawem UE;
 • oceny konieczności notyfikacji uzyskanej pomocy do Komisji Europejskiej;
 • przygotowania notyfikacji pomocy do KE i reprezentacji przed KE w tym procesie;
 • przygotowywania skarg na niedozwoloną pomoc publiczną otrzymaną przez konkurenta i reprezentacji skarżącego przed KE;
 • weryfikacji istnienia pomocy publicznej w relacjach z organami państwa lub samorządami (Testy Prywatnego Inwestora/Wierzyciela).

Doświadczenie

Porta KMI Polska   |   Paged   |   Spedimex   |   Cinkciarz

Skontaktuj się z nami

Łukasz Karpiesiuk

Łukasz Karpiesiuk

Partner

Kontakt

więcej

Formularz kontaktowy

  Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe umieszczone przez Ciebie w formularzu przetwarzane są w celu umożliwienia kontaktu z nami. Szczegóły na temat tego, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności umieszczonej pod tym linkiem Polityka prywatności.  Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów: