Fuzje i przejęcia

Fuzje i przejęcia są obecnie powszechnym zjawiskiem. Jednak jest to wieloetapowy, często skomplikowany proces.
W jaki sposób przeprowadzić go efektywnie, aby uzyskać oczekiwaną wartość transakcji i ograniczyć potencjalne ryzyka?

Niezbędne jest posiadanie wiedzy nie tylko o swoim przedsiębiorstwie, ale także o całym sektorze. Sukces konsolidacji zależy od trafnej
identyfikacji celów i zamierzeń strategicznych i finansowych oraz oczekiwań inwestorów a także zwrócenia uwagi na elementy niematerialne
takie jak ład korporacyjny, zaangażowanie pracowników czy zarządzanie relacjami z klientami.

 

Oferujemy kompleksową obsługę procesów transakcyjnych, a także usługi doradcze z zakresu prawa spółek i kontraktów handlowych. Nasze doświadczenie obejmuje obsługę transakcji w formule asset deal, jak i share deal. Doradzamy zarówno w projektach zakładających sprzedaż 100% praw udziałowych, jak i przy transakcjach pakietowych, wiążących się z potrzebą budowania nowego ładu korporacyjnego oraz zasad współpracy w formule inwestycji joint venture, w tym ustalenia mechaniki kontrolowanej dezinwestycji ze wspólnego przedsięwzięcia (m.in. poprzez wykorzystanie opcji put, opcji call, drag&tag along rights, waterfalls schemes).

W czym możemy pomóc?

W ramach praktyki transakcyjnej zapewniamy naszym klientom wsparcie na każdym etapie realizowanej transakcji. Dzięki współpracy z pozostałymi zespołami, w tym zwłaszcza SSW Finance oraz SSW Accounting, dostarczamy rozwiązania wykraczające poza podstawową obsługę prawną.

  • przeprowadzamy badania due diligence w zakresie prawnym i podatkowym, a dzięki wsparciu SSW Finance – także w zakresie finansowym
  • doradzamy jak ustrukturyzować transakcję optymalnie dla interesów Klienta
  • przygotowujemy dokumentację transakcyjną oraz uczestniczymy w negocjacjach
  • reprezentujemy Klienta przed organami administracji publicznej oraz sądami przy realizacji warunków transakcyjnych, w tym dzięki wsparciu zespołu prawa konkurencji reprezentujemy Klientów przed organami antymonopolowymi
  • świadczymy usługi doradztwa post-transakcyjnego.

Skontaktuj się z nami

Wojciech Szczepaniak

Wojciech Szczepaniak

Chairman, Partner

Kontakt

więcej
dr Paweł Chyb

dr Paweł Chyb

Partner

Kontakt

więcej
Sebastian Ponikowski

Sebastian Ponikowski

Partner

Kontakt

więcej