Instytucje finansowe i ubezpieczenia

Ubezpieczenia są jednym z filarów rynku finansowego. Współczesne otoczenie biznesowe stawia przed przedsiębiorcami nowe wyzwania w obszarach optymalizacji wyników finansowych i spełnienia wymogów regulacyjnych.

Wydarzenia na rynkach finansowych – w kraju i na świecie – zmuszają do przeformułowania oraz budowania na nowo, elementów wzmacniających reputację podmiotów, które prowadzą działalność biznesową. Dają także nowe możliwości biznesowe w obszarze efektywności prowadzenia biznesu, modyfikacji produktu i sposobu jego oferowania.

SSW optymalne rozwiązania

Bezpieczne otoczenie regulacyjne

SSW Solutions zaangażowanie się

Nowe modele biznesowe

Modyfikacja produktu ubezpieczeniowego

Konieczność koncentracji rynku na nowych technologiach powoduje, że rynek ubezpieczeniowo-finansowy staje się coraz bardziej związany ze światem fintech. Zatem najbliższa przyszłość to synergia obejmująca
finanse, ubezpieczenia i fintech.

Pośrednictwo i oferowanie

Instytucje płatnicze

FinTech

Międzynarodowe regulacje mają ogromny wpływ na działalność biznesową, która nie tylko zakłada synergię różnych segmentów rynku ale jest związana z międzynarodowymi (cross border) wymogami regulacyjnymi.

W czym możemy pomóc

Wybrane doświadczenia

Redukcja możliwości potencjalnych strat i wpływ na postrzeganie firmy na rynku poprzez opiniowanie i rekomendowanie modelu Anti-Fraud oraz Sales Quality uczestnicząc w implementacji tych funkcji w organizacji.

Ustalanie, wraz z jednostkami biznesowymi,
standardów dla produktów ubezpieczeniowych
ze względu na wartość dla firmy i klienta, poprzez
dokonanie systematycznych przeglądów
produktów ubezpieczeniowych, w szczególności
tych z komponentem inwestycyjnym.

Współdziałanie przy rozwoju strategii
modyfikacji portfeli produktów
ubezpieczeniowych poprzez analizę portfela
produktów firmy, podejścia regulatorów w Polsce i
Europie oraz zachowania klientów

Wsparcie rozwoju digitalizacji poprzez
tworzenie projektów zapisów legislacyjnych
oraz rekomendowanie optymalnych rozwiązań
dla biznesu z uwzględnieniem obecnego stanu
prawnego i praktyki regulatora

Zapewnianie zgodności z przepisami,
standardami i wytycznymi regulującymi
funkcjonowanie spółek. Rekomendacja metodyki
KNF (m.in. Fit&Proper)

Zarządzanie ryzykiem compliance poprzez
identyfikację, wycenę i monitorowanie ryzyk;
sporządzanie raportów z monitoringów i ustalanie
koniecznych działań pokontrolnych z jednostkami
biznesowymi, a następnie kontrolowanie i
potwierdzanie ich efektywnego wykonania.

Skontaktuj się z nami

Karol Rajewski

Partner Więcej