Uchwała KNF skierowana do podmiotów nadzorowanych w związku z agresją Rosji wobec Ukrainy

W dnu 15 kwietnia 2022 r. KNF opublikowała Uchwałę KNF skierowaną do podmiotów nadzorowanych w związku z agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy (link: Komunikaty – Komisja Nadzoru Finansowego (knf.gov.pl)  ).

Zgodnie z uchwałą

wszelkie powiązania podmiotu licencjonowanego, jego znaczących udziałowców oraz osób nim zarządzających z Federacją Rosyjską lub Republiką Białorusi w postaci pochodzenia (obywatelstwa) z tych państw, koncentrowania w tych państwach swojej aktywności społecznej, zawodowej czy biznesowej lub bliskich powiązań osobistych lub biznesowych z podmiotami koncentrującymi tam swoją aktywność, Komisja Nadzoru Finansowego traktuje i traktować będzie jako istotną wątpliwość co do tego, że działalność podmiotu licencjonowanego będzie prowadzona w sposób prawidłowy – praworządny, uczciwy, transparentny, ostrożny i stabilny.

Wróć do