Karol ma bogate doświadczenie w kwestiach regulacyjnych, zarządzania ryzykiem i compliance, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów finansowego, bankowego i ubezpieczeniowego. Przed dołączeniem do SSW przez wiele lat pełnił funkcję General Consuel w Grupie Nationale-Nederlanden. Nadzorował dział prawny, zarządzania ryzykiem i compliance jako Director of the Legal Team, Director of the Legal and Risk Management Department, Chief Compliance Officer oraz członek zarządu. Pełniąc funkcję Chief Compliance Officer uczestniczył i doradzał w procesie przygotowania Grupy NN do wejścia na giełdę. Karol ma szerokie doświadczenie w zakresie kontroli operacyjnej i nadzoru nad procesami compliance.

Poza tym, budował swoje doświadczenie obejmując wysokie stanowiska w polskich organach nadzoru. Pełnił funkcję dyrektora Departamentu
Prawno-Licencyjnego w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, a także był dyrektorem Departamentu Prawnego w KNF oraz pełnił obowiązki dyrektora zarządzającego pionem prawno-regulacyjnym w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego.

Reprezentował organy nadzoru w sieci bezpieczeństwa państwa – tj. Ministerstwo Finansów, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Narodowy Bank Polski, Prokuraturę Rzeczypospolitej Polskiej, Komitet Stabilności Finansowej. Współtworzył wytyczne i rekomendacje organu nadzoru w zakresie bankowości, ubezpieczeń i rynków kapitałowych. Dzięki pełnieniu funkcji kierowniczej w Komisji Nadzoru Finansowego, Karol ma unikalną umiejętność pragmatycznej oceny procesów biznesowych i kontrolnych z perspektywy zgodności.

Pokaż więcejPokaż mniej

Edukacja

 • Prawo, Uniwersytet Warszawski, studia magisterskie

Języki

 • Angielski

Wybrane doświadczenia

 • Wsparcie rozwoju zdalnej sprzedaży produktów bancassurance na rzecz UNIQA
 • Wsparcie regulacyjne na rzecz Banku Pocztowego w obszarze relacji z KNF. Wsparcie w obszarze rozwoju produktów bankowych
 • Doradztwo regulacyjne na rzecz AXA Partners dotyczące procesu dystrybucji produktów ubezpieczeniowych, w tym konstrukcji produktu, zgodnej z wymogami prawa i rekomendacjami KNF oraz praktyki europejskiego podejścia regulacyjnego. Wsparcie w zwiększeniu efektywności procesów sprzedażowych w nowym otoczeniu biznesowym
 • Doradztwo na rzecz AVENGA IT Proffesionals w zakresie: IT, renegocjacji umów IT, badania efektywności procesów operacyjnych, zarzadzania ryzykiem. Wsparcie w doradztwie prawnym międzynarodowym
 • Doradztwo na rzecz AVIVA w obszarze dostosowania się do wymogów rekomendacji KNF w zakresie fit&proper. Doradztwo regulacyjne w pracach modyfikujących odpowiednie procedury i procesy w spółce, jak i przygotowanie Avivy do wdrożenia nowych procesów i rozwiązań w tym zakresie
Pokaż więcejPokaż mniej
 • Doradztwo na rzecz Allianz w zakresie: regulacyjnym, sprzedaży zdalnej, dostosowania potrzeb biznesowych sprzedaży produktów w kanale zdalnym do wymogów regulacyjnych
 • Przedtransakcyjne doradztwo na rzecz Warta obejmujące doradztwo regulacyjne, doradztwo w zakresie sprzedaży zdalnej – pełne oprocedurowanie sprzedaży zdalnej produktu ubezpieczeniowego
 • Doradztwo na rzecz WDB w zakresie regulacyjnym i pośrednictwa ubezpieczeniowego, w szczególności doradztwo transakcyjne oraz oferowania i ustalania zasad wynagrodzenia dla uczestników procesu sprzedaży produktu ubezpieczeniowego
 • Doradztwo na rzecz Santander w zakresie outsourcingu i powierzania danych. Realizowanie projektu określającego ramy współpracy z dostawcą zewnętrznym usługi dla banku
 • Doradztwo i przygotowanie opinii prawnej na rzecz Ergo Hestia. Opinia zawierała obszerną analizę, profesjonalne wytyczne i rekomendacje dotyczące ubezpieczenia transportu kolejowego
 • Doradztwo na rzecz ING w zakresie badania efektywności procesu onboardingu klientów, optymalizacja wymagań regulacyjnych vs potrzeby biznesowe
Wyróżnienia