Komunikat UKNF dotyczący obowiązków informacyjnych emitentów w związku z sytuacją polityczno-gospodarczą w Ukrainie

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) wydał komunikat dotyczący obowiązków informacyjnych emitentów w związku z sytuacją polityczno-gospodarczą w Ukrainie oraz wprowadzeniem przez Prezesa Rady Ministrów stopnia alarmowego CRP na terytorium Polski. Alarm CRP dotyczy zagrożeń związanych z wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym dotyczącym systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej.

Emitenci powinni monitorować czy raporty są przekazywane wyłącznie przez osoby do tego uprawnione. Do tego zaleca się analizę oraz monitorowanie wpływu sytuacji w Ukrainie na działalność bądź wyniki finansowe. Należy pamiętać o przedstawieniu informacji dotyczących faktycznego wpływu sytuacji w raportach okresowych.

Pozycje prezentowane w sprawozdaniach finansowych na dzień bilansowy lub ich ujęcie oraz wycena po dniu bilansowym muszą też być ocenione pod kątem wpływu sytuacji w Ukrainie. Należy pamiętać o konieczności ujawnienia informacji skutków dla sprawozdań finansowych oraz rozważyć czy nie ma konieczności ujawnienia dodatkowych informacji.

Komunikat UKNF oraz jego pełna treść znajduje się tutaj: LINK

Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem.

Wróć do