Joanna specjalizuje się w prawie konkurencji, prawie ochrony konsumentów oraz prawie umów handlowych. Doradza klientom z wielu branż, w tym przedsiębiorcom krajowym jak i międzynarodowym strukturom, na każdym szczeblu obrotu. Ma doświadczenie w obsłudze spółek handlowych oraz instytucji finansowych.

W ramach praktyki prawa konkurencji opracowuje i wdraża programy zgodności z prawem antymonopolowym, przeprowadza audyty due diligence przedsiębiorstw, struktur dystrybucji, polityk rabatowych i cenowych, a także bierze udział w postępowaniach przed organami antymonopolowymi. Wspiera klientów na każdym etapie zawierania umów. Przygotowuje modelowe, jak i „szyte na miarę” umowy handlowe w obrocie krajowym i międzynarodowym, z uwzględnieniem obowiązujących ograniczeń (sankcje, pandemie). W zakresie prawa ochrony konsumentów kompleksowo ocenia legalność rozwiązań biznesowych klientów. Przygotowuje lub opiniuje wzorce umów lub regulaminów oraz komunikację z konsumentami. Doradza również klientom z sektora e-commerce.

Pokaż więcejPokaż mniej

Edukacja

  • Prawo, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studia magisterskie

Języki

  • Angielski

Wybrane doświadczenia

  • Przygotowywanie dla wiodącej sieci drogerii regulaminu drogerii internetowej oraz regulaminów programu lojalnościowego oraz weryfikacja całokształtu komunikacji z konsumentami
  • Doradztwo na rzecz Grupy Meide w postępowaniu w sprawie kontroli koncentracji (I i II faza) dotyczącym nabycia Odlewnia Zawiercie
  • Przeprowadzenie audytu prawnego wzorów kluczowych umów handlowych oraz umów zawartych (w tym umów dostawy i dystrybucyjnych) spółek z Grupy Lerg oraz bieżące wsparcie w negocjacjach umów handlowych
Powiązane aktualności
Prezes UOKiK bada wykorzystywanie przewagi kontraktowej wobec producentów rolno-spożywczych przez duże sieci handlowe
Aktualności
Prezes UOKiK przygląda się klauzulom waloryzacyjnym w umowach z konsumentami
Aktualności
Kara dla Amazon za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów przy sprzedaży online
Aktualności
Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
Aktualności
Od nowego roku ważne zmiany dla sprzedawców
Aktualności
Nowe rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych dotyczących porozumień wertykalnych (VBER)
Aktualności
SSW doradzało Meide Group w transakcji nabycia Odlewni Zawiercie
Transakcje
SSW doradzało Aion Bank przy wejściu na polski rynek
Aktualności
GWB-Novelle
Aktualności
Najnowsze decyzje i kary Prezesa UOKiK w sprawie kontroli koncentracji
Aktualności
Prezes UOKiK przygląda się rynkowi reklamy zewnętrznej w Warszawie
Aktualności
Prezes UOKiK wszczyna postępowania w sprawie zatorów płatniczych
Aktualności
Ochrona konsumentów w dobie pandemii
Aktualności
Umowy handlowe w cieniu koronawirusa
Aktualności
Koronawirus a problemy w łańcuchu dostaw
Aktualności
Zmiany w e-commerce i nie tylko – rozszerzenie ochrony konsumenckiej na przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi
Aktualności
Zgoda UOKiK na nabycie 100% akcji Kospel S.A. | SSW doradcą prawnym
Aktualności
Ustawowe odblokowanie zatorów – zmiany w regulacjach dotyczących płatności w transakcjach handlowych
Aktualności
SSW świadczy usługi doradcze na rzecz Kospel S.A.
Transakcje