„Bezpieczne technologie i prawo dla dronów” – Global Drone Conference

„Bezpieczne technologie i prawo dla dronów” to temat konferencji „Global Drone Conference”, która odbyła się 13 października podczas Targów Lotnictwa Lekkiego w Kielcach. Konferencji towarzyszyła wystawa bezzałogowych statków powietrznych.

Organizatorem eventu była SSW Pragmatic SolutionsTargi Kielce. Za wielowymiarowe ujęcie zagadnienia bezpieczeństwa lotów i przygotowanie tematyki wystąpień prelegentów odpowiadała Joanna Wieczorek, prowadząca praktykę Prawa LotniczegoFrench Desk SSW. W jednym miejscu, udało się zebrać przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP, Portów Lotniczych, PLL LOT,  firm ubezpieczeniowych, firm prawniczych, środowiska lotniczego i dronowego, szkół lotniczych i szkolących do Świadectwa Kwalifikacji, firm i korporacji produkujących systemy CRM, wielkich i średnich przedstawicieli polskich producentów systemów bezzałogowych, producentów systemów antydronowych, twórców oprogramowania. W ocenie uczestników, było to najlepsze polskie spotkanie branży dronowej na przestrzeni ostatnich lat od momentu wejścia w życie pierwszego rozporządzenia dronowego w 2013 r.

Najważniejsze wnioski z konferencji

Technologie wykorzystane w systemach bezzałogowych mogą przyczynić się do upowszechnienia technik transponderowych, wyczekiwanych w lotnictwie ogólnym (General Aviation) takich jak chociażby transpondery ADS-B, czy ich integracja z systemem FLARM. Drugi istotny temat to zagadnienie informacji aeronautycznej, a szczególnie ilość i jakość depesz NOTAM. Aktualnie zapoznanie się z nimi ze zrozumieniem, ze względu na ich volumen, przed lotem jest nierealne. Drony spowodują dodatkowy wzrost liczby depesz i dlatego system może okazać się bezużyteczny, a wręcz może stać się zagrożeniem dla bezpieczeństwa operacji lotniczych.

Konkluzją dyskusji na Global Drone Conference było to, iż potrzebne będą systemowe rozwiązania. Należy tutaj podkreślić, że planowane jeszcze na ten rok, rozporządzenie umożliwiające loty bezzałogowych statków powietrznych poza zasięgiem wzroku w lotach automatycznych, w niewysegregowanych przestrzeniach powietrznych, będzie wymagało wspomagającego systemu teleinformatycznego, którego podstawowe funkcje realizuje już popularna wśród pilotów, polska aplikacja DroneRadar.

Następne spotkanie dronowe z udziałem SSW Pragmatic Solutions już w grudniu w Warszawie. Spotkają się z Państwem nasi eksperci:

Nasi prawnicy będą rozmawiać m.in. o finansowaniu projektów dronowych, uldze R&D, a także IP Box.

Zapraszamy do lektury tekstu o Global Drone Conference, który jest dystrybuowany wśród pasażerów Polskich Linii Lotniczych LOT, w edycji październikowej magazynu Kaleidoscope.

Zachęcamy również do zapoznania się a artykułem Joanny Wieczorek „Bezzałogowe statki powietrzne wobec rozwiązań prawnych i technologicznych”  LINK

Wróć do