Joanna Kanicka

Joanna Kanicka

Associate


e-mail
Kontakt
Linkedin

aplikantka radcowska

Specjalizacja wiodąca

Prawo konkurencji

Wybrane projekty

Doradztwo na rzecz PKN Orlen S.A. w postępowaniu w sprawie kontroli koncentracji dotyczącym nabycia Nowotna Farma Wiatrowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przygotowanie opinii na zlecenie należącego do wiodącego podmiotu z branży ubezpieczeniowej w Polsce w zakresie  obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji polegającej na łączeniu FIZAN w trybie art. 208zzi i nast. Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Doradztwo dotyczące wdrożenia elementów programu antitrust compliance dla polskiej spółki należącej grupy kapitałowej o globalnie rozpoznawalnej marce (projekt poufny) w dziedzinie systemów grzewczych i wentylacyjnych.

Artykuły