Restrukturyzacja i upadłość

Restrukturyzacja jest złożonym i skomplikowanym procesem wymagającym sprawnego poruszania się w wielu dziedzinach prawa.

Jeżeli przedsiębiorcy odpowiednio wcześnie podejmą odpowiednie działania mogą uchronić się przed spadkiem rentowności funkcjonowania, czy upadłością.

 

W 2016 roku weszła w życie nowa ustawa Prawo restrukturyzacyjne oraz nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe. Wprowadziły one istotną zmianę dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji tzw. politykę drugiej szansy dając możliwość na uratowanie przedsiębiorstwa i kontynuację prowadzonej działalności gospodarczej. Wdraża ona preferencję postępowań restrukturyzacyjnych względem upadłościowych. Jednocześnie przepisy umożliwiają wierzycielom i dłużnikom wpływ na wybór doradcy restrukturyzacyjnego, który pełni funkcję nadzorcy, zarządcy bądź syndyka w postępowaniu.

Prawo restrukturyzacyjne

Ta nowa w polskim prawie instytucja jest szansą na uratowanie przedsiębiorstwa i kontynuację prowadzonej działalności gospodarczej. Jest to tzw. polityka drugiej szansy, czyli preferencja postępowań restrukturyzacyjnych względem postępowań upadłościowych. Jednak przeprowadzenie restrukturyzacji wymaga wysiłku od dłużnika, dlatego niezbędne jest profesjonalne doradztwo prawne i należyte przygotowanie propozycji układowych na każdym etapie postępowania.

Prawo upadłościowe

Kiedy firmie zagrażają kłopoty finansowe, niewypłacalność lub upadłość, niezbędne jest skuteczne doradztwo i szybkie reagowanie na potrzeby klienta. Zapewniamy pomoc prawną w zakresie postępowania upadłościowego i naprawczego obsługując upadłego na wszystkich etapach postępowania.

W czym możemy pomóc?

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną firm przechodzących proces restrukturyzacji lub postępowań upadłościowych. W szczególności doradzamy w zakresie:

  • restrukturyzacji zadłużenia
  • restrukturyzacji sądowej
  • restrukturyzacji korporacyjnej, organizacyjnej, majątkowej i zatrudnienia oraz restrukturyzacji podatkowej i pomocy publicznej
Zapewniamy kompleksową obsługę prawną firm przechodzących proces restrukturyzacji lub postępowań upadłościowych. W szczególności doradzamy w zakresie:

Jak pracujemy?

analizujemy sytuację przedsiębiorstwa

tworzymy mapę ryzyk i zagrożeń

opracowujemy plan restrukturyzacji

doradzamy jak maksymalizować efekty procesów restrukturyzacyjnych

przedstawiamy jak ograniczyć straty wywołane upadłością

przygotowujemy optymalną strategię uwzględniając specyfikę oraz poziom złożoności i wieloaspektowości sprawy

Nasze doświadczenie

Reprezentowanie dłużnika w postępowaniu sanacyjnym, które umożliwiło dłużnikowi wdrożenie szeregu działań sanacyjnych, takich jak zawarcie układu z wierzycielami, oraz odstąpienie od niekorzystnych umów; w wyniku doradztwa SSW dłużnik odstąpił od 17 niekorzystnych umów najmu powierzchni handlowych w centrach handlowych, pozostawiając jedynie 3, w najbardziej korzystnych lokalizacyjnie centach handlowych w Polsce.

Doradztwo i aktywne wspieranie wierzyciela w opracowaniu taktyki obejmującej najbardziej efektywną metodę dochodzenia wierzytelności przeciwko dłużnikowi w jednej z największych spraw restrukturyzacyjnych w ostatnich latach w Polsce; sprawa obejmuje niezwykle skomplikowany stan faktyczny związany z umową opcji walutowych pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem.

Działanie w imieniu inwestora w jednym z pierwszych w Polsce postępowań upadłościowych, obejmujących wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika lub jego zorganizowanej części (tzw. pre-pack); pre-pack jest w prawe polskim innowacyjnym rozwiązaniem, pozwalającym inwestorowi na nabycie istniejącego i działającego przedsiębiorstwa dłużnika; wskutek doradztwa SSW, inwestor nabył działającą i oddłużoną farmę wiatrową za ułamek jej pierwotnej wartości.

Aktywne wspieranie i współpraca z doradcą restrukturyzacyjnym w postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika w zakresie ustalania grup wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem; celem było potraktowanie niewygodnych wierzycieli jako wierzycieli spornych, tak aby nie dopuścić ich do głosowania nad układem.

Doradztwo wierzycielowi, posiadającemu wierzytelność warunkową, sięgającą 87.000.000,00 PLN wynikającą z umowy poręczenia, w jednym z największych postępowań restrukturyzacyjnych w Polsce w ostatnich latach; SSW nie tylko reprezentuje wierzyciela w postępowaniu restrukturyzacyjnym, ale działa również jako administrator zabezpieczeń.

Zastępowanie wierzycieli w szeregu postępowań upadłościowych, kończących się zarówno ogłoszeniem upadłości dłużnika i spieniężeniem jego majątku przez syndyka, jak i zawarciem układu z wierzycielami.

Doradzanie dłużnikowi w postępowaniu upadłościowym; dłużnik posiada nieruchomości w centrum Poznania; SSW aktywnie wspiera dłużnika przy negocjacjach z wierzycielami (w tym ze Skarbem Państwa) jak najbardziej korzystnego dla uczestników postępowania układu.

Skontaktuj się z nami

Łukasz Grenda

Łukasz Grenda

Partner

Kontakt

więcej
Janusz Mazurek

Janusz Mazurek

Partner

Kontakt

więcej

Łukasz Cudny

Łukasz Cudny

Partner

Kontakt

dr Filip Balcerzak, LLM

dr Filip Balcerzak, LLM

Partner

Kontakt

Helena Czechowska

Helena Czechowska

Associate

Kontakt

więcej

Formularz kontaktowy

    Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe umieszczone przez Ciebie w formularzu przetwarzane są w celu umożliwienia kontaktu z nami. Szczegóły na temat tego, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności umieszczonej pod tym linkiem Polityka prywatności.    Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów: