Łukasz specjalizuje się w prowadzeniu postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, zarówno z pozycji syndyka, zarządcy jak i pełnomocnika oraz w doradztwie na rzecz wierzycieli i inwestorów. Specjalizacja Łukasza obejmuje wszelkie kwestie prawne łączące się z upadłością lub restrukturyzacją.

W ramach prowadzonych postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, realizuje największe rynkowe sprzedaże aktywów, jak również prowadzi rozwiniętą działalność gospodarczą z pozycji podmiotu znajdującego się w stanie niewypłacalności. Łukasz pełni również funkcję profesjonalnego intermin managera.

Łukasz jest wykładowcą na studiach podyplomowych z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego organizowanych przez Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów MBA organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński.

Pokaż więcejPokaż mniej

Edukacja

 • Prawo, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studia magisterskie

Języki

 • Angielski

Wybrane doświadczenia

 • Doradztwo na rzecz Baltic Power przy finansowaniu i rozwoju pierwszego w Polsce projektu morskiej energetyki wiatrowej o wartości 4,7 mld EUR w zakresie systemu zabezpieczeń udzielanego finansowania
 • Prowadzenie z pozycji syndyka postępowania upadłościowego czołowego polskiego producenta jaj konsumpcyjnych, prowadzenie działalności gospodarczej w toku postępowania upadłościowego i sprzedaż jego przedsiębiorstwa. Wartość pozyskanych w toku postępowania upadłościowego środków przekroczyła
  100 mln PLN
 • Pełnienie funkcji syndyka czołowej polskiej spółki zajmującej się budową autostrad. Rozliczenie projektów budowlanych, odstąpienie od umów wzajemnych, prowadzenie działań likwidacyjnych i restrukturyzacyjnych z uwzględnieniem struktury grupy kapitałowej, prowadzenie sporów z instytucjami publicznymi – zamawiającymi na gruncie budowy autostrad. Łączna wartość zobowiązań i roszczeń przekraczała 1 mld PLN
 • Reprezentowanie inwestora w toku procedury nabycia elektrowni wiatrowej w ramach procedury PRE-PACK. Transakcja została zatwierdzona przez Sąd Upadłościowy i zrealizowana, będąc pierwszą tego rodzaju transakcją dotycząca elektrowni wiatrowej w kraju
Pokaż więcejPokaż mniej
 • Restrukturyzacja z pozycji Zarządcy Dłużnika w ramach postępowań sanacyjnych, przedsiębiorstw zajmujących się handlem detalicznym odzieżą sportową oraz biżuterią. Odstąpienie od umów najmu i zamknięcie nierentownych lokali w galeriach handlowych, zapewnienie przedsiębiorstwom pozyskania nowego finansowania i odzyskania rentowności, wynegocjowanie i doprowadzenie do zawarcia układu z wierzycielami
 • Restrukturyzacja z pozycji Zarządcy wskazanego przez Bank Finansujący, przedsiębiorstwa zajmującego się wynajmem lokali biurowych klasy A+. Uregulowanie i unormowanie trudnej sytuacji przedsiębiorstwa borykającego się z dramatycznym brakiem płynności finansowej, pozyskanie nowego finansowania, wynegocjowanie i doprowadzenie do zawarcia układu z wierzycielami. Wartość układu przewyższała 100 mln PLN
 • Reprezentowanie w charakterze pełnomocnika, wierzycieli w toku największego polskiego postępowania restrukturyzacyjnego. Łączna wartość wierzytelności reprezentowanych wierzycieli wynosiła ok. 120 mln PLN
 • Restrukturyzacja z pozycji Zarządcy Dłużnika, w ramach postępowania sanacyjnego, elektrowni wiatrowej. Wynegocjowanie warunków układu dochodowego z bankami i publicznymi instytucjami finansującymi
Wyróżnienia