Postępowania karne

Kompleksowa obsługa w zakresie postępowań karnych i karnych gospodarczych wymaga nie tylko znajomości przepisów ale przede wszystkim dogłębnego zrozumienia potrzeb każdego przedsiębiorcy.

Reprezentujemy klienta na każdym etapie postępowania, w razie potrzeby współpracując także z ekspertami zewnętrznymi. Dzięki temu możliwe jest stworzenie i wdrożenie optymalnej strategii, która uwzględnia kwestie gospodarcze oraz prawne danego podmiotu.

 

W czym możemy pomóc?

  • We wszystkich postępowaniach karnych doradzamy jak zapobiegać i wykrywać przestępstwa w przedsiębiorstwach oraz jak prowadzić efektywnie postepowania karne, jak pozyskiwać dowody i jak zabezpieczać dochodzenie roszczeń w tych postępowaniach.
  • Pomagamy również identyfikować i ograniczać ryzyka oraz zapobiegać ewentualnej odpowiedzialności wynikającej z prowadzonej działalności i pełnionych funkcji w organach spółki. Pomagamy w analizie zebranego materiału dowodowego oraz jego ocenie pod kątem rzetelności i przydatności w związku z postawionymi zarzutami.
  • Świadczymy doradztwo oraz reprezentujemy podmioty zbiorowe (w szczególności spółki handlowe) w związku z ewentualnymi sankcjami, które wynikają z ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.
  • Przed podjęciem prac dla klienta, przeprowadzamy dokładną analizę szans i zagrożeń, co umożliwia nam efektywne doradztwo i dostosowanie do zaistniałych okoliczności.

Zapewniamy naszym klientom poczucie komfortu i bezpieczeństwa we wszystkich prowadzonych sprawach.

Doświadczenia

Obrona członka zarządu i wiodącego akcjonariusza i wspólnika spółek wchodzących w skład dużej grupy kapitałowej w związku z zarzucanymi mu działaniami

Obrona dwóch członków zarządów dwóch spółek giełdowych w związku z zarzutami prokuratorskimi i aktem oskarżenia

Reprezentowanie pokrzywdzonej spółki z dużej grupy międzynarodowej z sektora paliwowego w celu naprawienia szkody przy wykorzystaniu instrumentów z zakresu prawa karnego

Obrona klienta z dużej grupy deweloperskiej przed oszczerstwami formułowanymi przez byłego współpracownika. Obrona w postępowaniu karnym oraz w procesach o ochronę dóbr osobistych

Obrona prezesa zarządu spółki z grupy kapitałowej z sektora budownictwa infrastrukturalnego przed zarzutami popełnienia przestępstwa niegospodarności oraz wywołania szkody w wielkich rozmiarach

Reprezentowanie klienta z sektora budownictwa w zakresie zabezpieczenia dowodów w procesie karnym. Postawienie zarzutów osobom, które doprowadziły do nadużyć. Dochodzenie naprawienia szkody w postepowaniu cywilnym

Reprezentowanie klienta w związku z nieuzasadnionymi zarzutami dotyczącymi pośrednictwa w sprzedaży instrumentów finansowych. Koordynacja działań w związku z postępowaniami prowadzonymi przez KNF i Prokuraturę Regionalną

Reprezentowanie klientów jako pokrzywdzonych w postępowaniach karnych związanych z postępowaniami upadłościowymi lub restrukturyzacyjnymi

Skontaktuj się z nami

Janusz Mazurek

Janusz Mazurek

Partner

Kontakt

więcej
Łukasz Cudny

Łukasz Cudny

Partner

Kontakt

dr Filip Balcerzak, LLM

dr Filip Balcerzak, LLM

Partner

Kontakt

Marek Wędrychowski

Marek Wędrychowski

Of Counsel

Kontakt

więcej
Helena Czechowska

Helena Czechowska

Associate

Kontakt

więcej

Formularz kontaktowy

    Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe umieszczone przez Ciebie w formularzu przetwarzane są w celu umożliwienia kontaktu z nami. Szczegóły na temat tego, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności umieszczonej pod tym linkiem Polityka prywatności.    Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów: