Katarzyna specjalizuje się w postępowaniach z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Reprezentuje klientów z różnych sektorów gospodarki w komplikowanych sporach przed sądami wszystkich szczebli. Zajmuje się także projektami infrastrukturalnymi, zarówno na etapie przedprocesowym, jak i w sporach na tle wykonania kontraktów na budowę lub projektowanie i budowę, w tym opartych o wzorzec FIDIC. Doradza także firmom z sektora kolejowego w zakresie regulacji rynku transportu kolejowego oraz realizacji obowiązków nałożonych przepisami prawa kolejowego.

Zdobywała doświadczenie w Urzędzie Transportu Kolejowego oraz w Grupie roboczej Komisji Europejskiej w ramach Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu (DG MOVE) w roli eksperta krajowego.

Pokaż więcejPokaż mniej

Edukacja

  • Prawo, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, studia magisterskie

Języki

  • Angielski

Główne obszary

Inne obszary

Wybrane doświadczenia

  • Doradztwo prawne na rzecz ORLEN Południe przy realizacji projektu budowy nowoczesnej tłoczni oleju rzepakowego wraz z modułem ekstrakcji, w tym obiektów magazynowych oraz bocznicy kolejowej na potrzeby działalności prowadzonej w rafinerii o wartości ok. 850 mln PLN
  • Doradztwo prawne na rzecz ORLEN Południe w zakresie dwóch zaawansowanych technologicznie projektów dotyczących: (i) budowy instalacji do produkcji Biodiesla w zakresie  zakupu licencji do technologii i praw do projektu bazowego oraz kontraktacji wykonawstwa w formule EPC, oraz (iii) budowy instalacji UCOFAME w formule PC (procurement and construction)
  • Doradztwo prawne na rzecz ORLEN przy realizacji projektu dotyczącego zaprojektowania, dostawy, zabudowy w systemie „pod klucz” (umowa EPC) oraz zapewnienia usług serwisowych (umowa LTSA) dwóch turbozespołów upustowo-przeciwprężnych wraz z infrastrukturą w Elektrociepłowni Zakładu Produkcyjnego w Płocku
  • Doradztwo na rzecz Siemens Energy oraz reprezentacja w sporze sądowym z generalnym wykonawcą powstałym na gruncie projektu budowy w systemie „pod klucz” elektrociepłowni – bloku wyposażonego w turbozespół składający się z turbiny upustowo-kondensacyjnej oraz kotła parowego
  • Doradztwo na rzecz przewoźnika kolejowego w zakresie przygotowania formalno-organizacyjnego do komercyjnej eksploatacji pociągów dużych prędkości w Polsce
Pokaż więcejPokaż mniej
  • Doradztwo na rzecz Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego w jednym ze strategicznych projektów infrastrukturalnych dotyczących budowy podmorskiego połączenia elektroenergetycznego HVDC pomiędzy Polską a Litwą, realizowanego w ramach programu UE dotyczącego synchronizacji krajów bałtyckich z siecią elektroenergetyczną UE
  • Reprezentacja spółek z grupy Max Bögl w kilkudziesięciu sporach z GDDKiA związanych z realizacją umowy dot. „Kontynuacji projektowania i wykonania robót budowlanych w zakresie autostrady A2 od Strykowa do Konotopy” oraz realizacją umowy na budowę autostrady A1 na odcinku granica województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków, węzeł Sójki – węzeł Kotliska
Wyróżnienia