Katarzyna Cybulska prelegentką podczas IV edycji konferencji Prawo kolejowe

Prawo kolejowe. Otwarcie krajowych rynków i utworzenie jednolitej przestrzeni dla swobodnej działalności kolejowej jest postrzegane w polityce Unii Europejskiej jako kluczowy element wzmocnienia roli transportu kolejowego w przewozach. Główne działania w ramach budowy wspólnego rynku kolejowego obejmują zlikwidowanie monopolu w sektorze kolejowym i umożliwienie swobodnego dostępu do rynku. Celem zlikwidowania monopolu jest wprowadzenie mechanizmów rynkowych do działań, które dotychczas były zdominowane przez jednego gracza, co wymaga zniesienia istniejących przywilejów i umożliwienia nowym firmom wejścia na rynek.

Następnym krokiem jest stworzenie równych i skutecznych warunków konkurencji między niezależnymi firmami. Unia Europejska zakończyła proces liberalizacji sektora kolejowego poprzez wydanie IV pakietu kolejowego, który miał być ostatnim zestawem aktów prawnych UE dotyczących tego rodzaju transportu.

  • Czy proces tworzenia ram regulacyjnych dla sektora kolejowego na poziomie UE faktycznie został zakończony?
  • Czy obecnie wystarczy tylko doskonalenie istniejących przepisów i ich interpretacji?
  • Czy może być potrzebne przemyślenie i wprowadzenie szerszych zmian w systemie regulacji tego sektora gospodarki?
  • Czy UE rzeczywiście nie planuje w najbliższym czasie wprowadzenia nowych aktów prawnych, które istotnie wpłyną na funkcjonowanie kolei? Jak powinna wyglądać ewolucja prawa kolejowego na poziomie krajowym?

Na te pytanie odpowiedzi będą szukać uczestnicy IV edycji konferencji Prawo Kolejowe.

Katarzyna Cybulska, Counsel w Zespole Infrastruktury SSW, specjalizująca się w obszarze regulacji rynku transportu kolejowego, wystąpi z prelekcją na temat: „Bocznica kolejowa w transakcjach M&A – kolejowe kwestie regulacyjne”.

Konferencja odbędzie się 25 marca 2024 r. w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego (Sala Luxtorpeda, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa). Wydarzenie będzie miało charakter hybrydowy – będzie można do niego dołączyć również online.

Link do wydarzenia: Prawo Kolejowe – IV edycja (kolej365.pl)

Wróć do