Event

Kwestie prawne w branży gier wideo

Zapraszamy na webinarium współorganizowane przez British Law Centre oraz Stowarzyszenie Studentów Prawa Nowych Technologii przy UW WPiA, we współpracy z SSW Pragmatic Solutions.

Warsztaty poprowadzi nasz specjalista Jakub Kubalski: „Zagadnienia prawne w branży gier video”

Wykład rozpocznie się od krótkiego historycznego przedstawienia najistotniejszych wydarzeń w branży gier wideo, będzie kontynuowany opisem kwestii związanych z własnością intelektualną i umowami, a zakończy na zarysie obecnych i nadchodzących ram regulacyjnych dla branży gier wideo.

Rejestracja na to spotkanie w powiększeniu jest wymagana pod adresem: https://lnkd.in/eEh3CK4.

Wróć do