Katarzyna Cybulska

Katarzyna Cybulska

Counsel


e-mail
Kontakt

Radca prawny

Specjalizacja wiodąca

Infrastruktura

Specjalizacje dodatkowe

Postępowania sądowe

Wybrane projekty

Reprezentowanie generalnych wykonawców w postępowaniach sądowych przeciwko GDDKiA dot. rozliczenia umów na budowę autostrad i dróg ekspresowych w Polsce i zapłaty kar umownych.

Reprezentowanie generalnych wykonawców w postępowaniach sądowych dotyczących dokonania przez zamawiającego bezprawnego wezwania do wypłaty środków z gwarancji bankowych.

Reprezentowanie generalnych wykonawców w sporach z podwykonawcami.

Kompleksowe doradztwo prawne w zakresie inwestycji polegającej na budowie hali do produkcji modułów bateryjnych i magazynów energii oraz budowie centrum badawczo-rozwojowego.

Opracowanie koncepcji prawnej realizacji projektu inwestycyjnego polegającego na budowie magazynu energii o mocy 50-100 MW wraz z analizą prawną uwarunkowań administracyjnych, regulacyjnych oraz kontraktowych realizacji projektu.

Opracowanie koncepcji prawnej realizacji projektu inwestycyjnego polegającego na budowie mobilnych źródeł gazowych o mocy 500 MW wraz z analizą prawną uwarunkowań administracyjnych, regulacyjnych oraz kontraktowych realizacji projektu.

Doradztwo na rzecz przewoźnika kolejowego w zakresie przygotowania w zakresie przygotowania formalno-organizacyjnego do komercyjnej eksploatacji pociągów dużych prędkości.

Doradztwo i reprezentowanie klienta (polskiego Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego) w jednym ze strategicznych projektów infrastrukturalnych dotyczących budowy podmorskiego połączenia elektroenergetycznego HVDC pomiędzy Polską a Litwą, realizowanego w ramach programu UE dotyczącego synchronizacji krajów bałtyckich z siecią elektroenergetyczną UE.

Kompleksowa pomoc prawna przy inwestycjach typu greenfield w Polsce w zakresie produkcji wysokoenergetycznych materiałów akumulatorowych.

Doradztwo na rzecz spółki chemicznej przy inwestycji typu greenfield w Polsce polegającej na budowie obiektów magazynowych i produkcyjnych.

Pomoc prawna w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na nabycie składników interoperacyjności. Doradztwo prawne w zakresie interpretacji i zakresu stosowania postanowień Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności oraz skutków tych postanowień dla określenia obowiązków podmiotów działających w obszarze budowy, modernizacji lub remontu infrastruktury kolejowej.

Reprezentowanie klienta w sporach ze spółkami zarządzającymi farmami wiatrowymi dotyczącymi roszczeń odszkodowawczych powstałych w związku z wypowiedzeniem umów na zakup zielonych certyfikatów.

Doradztwo prawne w sporze pomiędzy kierownikiem projektu a inwestorem powstałym na gruncie umowy o zarządzanie projektem dotyczącym rozbudowy i renowacji pięciogwiazdkowego hotelu.

Wsparcie prawne w negocjacjach dotyczących przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy o przyłączenie farmy wiatrowej 240 MW.

Reprezentowanie operatora kartowego w sporze sądowym z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie opłat interchange.

Artykuły