Ochrona konsumentów

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w relacji B2C działają w dynamicznym otoczeniu prawnym. Ochrona konsumentów, w szczególności w obszarze e-commerce jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej. Przekłada się to na tworzenie nowych regulacji mających na celu wzmocnienie pozycji konsumentów. Oznacza to nowe obowiązki dla przedsiębiorców, których niespełnienie skutkować może dotkliwymi karami finansowymi, sięgającymi do 10% obrotu, a także utratą reputacji, która w relacjach z konsumentami jest kluczowa.

 

„Prawo UE daje wszystkim konsumentom mieszkającym w Unii Europejskiej minimalny poziom ochrony, niezależnie od tego, skąd pochodzą i które przepisy krajowe mają zastosowanie w danym przypadku. Sposoby udzielania tej ochrony mogą być odmienne w zależności od kraju UE. Kiedy kraje przenoszą dyrektywę UE do swojego prawa krajowego przy uwzględnieniu miejscowego kontekstu, mogą często wykroczyć poza podstawowe wymogi UE. ”(…)

„Cała branża i przedsiębiorstwa muszą przestrzegać przepisów UE na etapie produkcji, przetwarzania i dystrybucji.” (…)

„Na handlowców, którzy nie przestrzegają odpowiednich przepisów, nakładane są kary.” (…)

Komisja Europejska, Zrozumieć politykę Unii Europejskiej – Konsumenci, Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2016

 

W czym możemy pomóc?

Od wielu lat doradzamy przedsiębiorcom w relacjach z konsumentami, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów wynikających z przepisów o umowach zawieranych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. W szczególności:

  • przygotowujemy lub opiniujemy ogólne warunki umów sprzedaży, umowy o świadczenie usług i regulaminy kompleksowo uwzględniające wymogi wynikające zarówno z prawa konsumenckiego, ochrony danych osobowych, telekomunikacyjnego czy przepisów dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną,
  • weryfikujemy i dostosowujemy regulaminy przedsiębiorców zagranicznych do wymogów polskiego prawa,
  • reprezentujemy klientów w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także w ewentualnych sądowych postępowaniach odwoławczych w sprawach z zakresu naruszenia zbiorowych interesów konsumentów lub stosowania niedozwolonych postanowień umownych.

Wybrane projekty

Wiodąca sieć sklepów sprzedaży detalicznej: Przygotowanie regulaminu akcji promocyjnej i karty lojalnościowej, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów wynikających z przepisów o ochronie praw konsumenta, świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ochronie danych osobowych.

Jeden z największych producentów konsol do gier: Doradztwo w zakresie mechanizmów sprzedaży voucherów, w tym weryfikacja materiałów służących do komunikacji z konsumentem.

Globalny wystawca kart płatniczych: Weryfikacja multijurysdykcyjnego regulaminu systemu płatności za zakupy online z perspektywy przepisów polskiego prawa (prawa konsumenta, niedozwolone postanowienia umowne).

Wiodący podmiot operujący globalnie w branży energetycznej: Weryfikacja licznych regulaminów konkursów, loterii oraz innych akcji marketingowych.

Deweloper z grupy kapitałowej wiodącego krajowego producenta prefabrykatów betonowych: Reprezentacja w postępowaniu dotyczącym stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, a także w postępowaniach przed sądem ochrony konkurencji i konsumentów o uznanie postanowień wzorca za niedozwolone.

Skontaktuj się z nami

Jakub Jędrzejewski

Jakub Jędrzejewski

Partner

Kontakt

więcej
Joanna Kanicka

Joanna Kanicka

Associate

Kontakt

więcej

Formularz kontaktowy

    Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe umieszczone przez Ciebie w formularzu przetwarzane są w celu umożliwienia kontaktu z nami. Szczegóły na temat tego, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności umieszczonej pod tym linkiem Polityka prywatności.    Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów: