Sortuj Wg:
Daty wpisu
Hashtaga
Strata na działalności prowadzonej na podstawie decyzji o wsparciu a możliwość skorzystania ze zwolnienia opracowania dokumentacji lokalnej cen transferowych

Możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, w przypadku uzyskania …

Zbliża się termin złożenia powiadomienia CbC-P dotyczącego członków międzynarodowych grup kapitałowych

2 kwietnia 2024 r. mija termin na złożenie powiadomienia CbC-P (powiadomienie w zakresie obowiązku przekazania …

Publikacja raportu OECD w zakresie Kwoty B z Pillar One w ramach BEPS 2.0

Wprowadzenie OECD 19 lutego 2024 roku oblikowało raport dotyczący tzw. „Kwoty B” (Amount B) z …

Rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do złożenia TPR podpisane

W dniu 27 listopada 2023 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada …

Zmiana terminu składania informacji o cenach transferowych

Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji projekt rozporządzenia, które ma przedłużyć termin na złożenie corocznych informacji …

Rynkowość transakcji a utrata statusu podatnika CIT przez PGK

PGK utraci status podatnika CIT w przypadku zawarcia transakcji na warunkach nierynkowych z podmiotem powiązanym …

Dyrektywa w zakresie cen transferowych

Dnia 12 września 2023 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy dotyczącej cen transferowych (TP), której …

Informacja o cenach transferowych (TPR) – zmiany w 2023 r. 

Zmiany w informacjach TPR Przypominamy, że sposób składnia informacji o cenach transferowych (formularz TPR) w …

Nieodpłatne poręczenie a rozpoznanie przychodu z nieodpłatnego świadczenia. Więcej wątpliwości po wydanej interpretacji Dyrektora KIS

W interpretacji indywidualnej o sygnaturze 0111-KDIB1-2.4010.313.2023.2.AK Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że spółka, która przy zawieraniu …

Korekta rentowności na zasadach z art. 11e ustawy o CIT, a zwolnienie dochodów z działalności strefowej

Powyższą kwestią zajął się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 13 lipca …

Pokaż więcej