Sortuj Wg:
Daty wpisu
Hashtaga
Stosowanie safe harbour w zakresie cen transferowych dla pożyczek

Uproszczenie safe harbour stosowane tylko dla pożyczek na oprocentowaniu zmiennym – takie stanowisko zajął Dyrektor …

Metoda podziału zysku a korekta cen transferowych

Dyrektor KIS w interpretacji z dnia 28 marca 2024 (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.34.2024.2.SG) zgodził się ze stanowiskiem …

Transakcja kontrolowana a nieodpłatne umorzenie udziałów wspólnika

Naczelny Sąd Administracyjny, w wyroku z dnia 28 listopada 2023 r., o sygn. II FSK …

Kwalifikacja konkretnej transakcji kontrolowanej może stanowić przedmiot interpretacji podatkowej

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej jest zobowiązany do wydawania interpretacji …

Strata na działalności prowadzonej na podstawie decyzji o wsparciu a możliwość skorzystania ze zwolnienia opracowania dokumentacji lokalnej cen transferowych

Możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, w przypadku uzyskania …

Zbliża się termin złożenia powiadomienia CbC-P dotyczącego członków międzynarodowych grup kapitałowych

2 kwietnia 2024 r. mija termin na złożenie powiadomienia CbC-P (powiadomienie w zakresie obowiązku przekazania …

Publikacja raportu OECD w zakresie Kwoty B z Pillar One w ramach BEPS 2.0

Wprowadzenie OECD 19 lutego 2024 roku oblikowało raport dotyczący tzw. „Kwoty B” (Amount B) z …

Rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do złożenia TPR podpisane

W dniu 27 listopada 2023 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada …

Zmiana terminu składania informacji o cenach transferowych

Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji projekt rozporządzenia, które ma przedłużyć termin na złożenie corocznych informacji …

Rynkowość transakcji a utrata statusu podatnika CIT przez PGK

PGK utraci status podatnika CIT w przypadku zawarcia transakcji na warunkach nierynkowych z podmiotem powiązanym …

Pokaż więcej