Sortuj Wg:
Daty wpisu
Hashtaga
Wygaszanie interpretacji indywidualnych dotyczących ulgi B+R – ostatnia praktyka Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

Docierają do nas liczne głosy, że w ostatnim czasie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał …

Falstart odwilży w interpretacjach KIS dotyczących zastosowania metod cen transferowych do kalkulacji dochodu z IP do celów ulgi IPBOX

22 stycznia 2024 r. Dyrektor KIS (KDIB1-3.4010.1.2021.8.JKU) wydał pierwszą, i co więcej, pozytywną interpretacją w …

Obowiązki sprawozdawcze do GUS w zakresie działalności B+R

Przedsiębiorstwa, które korzystały z zachęt lub ulg podatkowych na działalność badawczą i rozwojową (np. z …

Ulga na robotyzację – najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych

Grudzień 2023 roku obfitował w ważne wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych dotyczące tzw. ulgi na robotyzację. …

Projekt objaśnień podatkowych dotyczących tzw. ulgi na ekspansję (ulgi prowzrostowej) – czekając na ostateczną wersję objaśnień

28 września 2023 r. Ministerstwo Finansów przedstawiło do konsultacji publicznych projekt Objaśnień podatkowych w zakresie …

Kontrola pomocy publicznej udzielanej poza UE przez Komisję Europejską od lipca 2023 r. 

Dotychczas Komisja Europejska kontrolowała i zatwierdzała jedynie pomoc publiczną udzielaną przez państwa członkowskie UE. Ewentualne …

Przepis o podatkach i opłatach lokalnych zawierający definicję budowli niezgodny z Konstytucją – wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z 4 lipca 2023 r. SK 14/21 uznał za niezgodny z Konstytucją …

Ulga na ekspansję nie dla każdego

Z wejściem w życie przepisów Polskiego Ładu polscy przedsiębiorcy zyskali dostęp do pakietu nowych ulg …

Polski Ład a rozbudowa zakładu w Polskiej Strefie Inwestycji: Nowy przepis nie uchyla starej interpretacji ogólnej

Dla naszego klienta uzyskaliśmy przełomowe postanowienie o zastosowaniu interpretacji ogólnej sprzed Polskiego Ładu do inwestycji brownfield w PSI …

Ulga na robotyzację a roboty nabyte przed 2022 r.

Zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (Dyrektor KIS) z dnia 16 sierpnia 2022 r. …

Pokaż więcej