Sortuj Wg:
Daty wpisu
Hashtaga
Kwalifikacja odsetek od kredytu na zakup akcji do odpowiedniego źródła przychodów

7 lutego 2024 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w zakresie kwalifikacji do odpowiedniego źródła …

WSA: Ograniczenie neutralności podatkowej dla reorganizacji biznesu jest niezgodne z prawem Unii Europejskiej

We wcześniejszym wpisie zwracaliśmy uwagę na to, że wprowadzony przez Polski Ład warunek ograniczający neutralność …

NSA: wypłata zysku wypracowanego w czasie prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej przez sp. z o.o. powstałą z przekształcenia JDG jest neutralna podatkowo

NSA: wypłata zysku wypracowanego w czasie prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej przez sp. z o.o. powstałą …

Reorganizacje biznesu po Polskim Ładzie 

Pisaliśmy już na Taxpresso o przepisach Polskiego Ładu, które wprowadziły ograniczenia neutralności podatkowej dla reorganizacji …

Polska Spółka Holdingowa: Sąd potwierdza korzystny sposób liczenia okresu posiadania udziałów w spółce zależnej

Reżim holdingowy miał być jedną z bardziej korzystnych zmian podatkowych wprowadzonych przez Polski Ład. Praktyka …

Czy ograniczenie neutralności podatkowej dla reorganizacji biznesu jest zgodne z prawem Unii Europejskiej?

Polski Ład wyłączył neutralność podatkową łączenia i podziałów spółek oraz wymiany udziałów dla wspólników spółek …

Pokaż więcej