Sortuj Wg:
Daty wpisu
Hashtaga
WSA: Ograniczenie neutralności podatkowej dla reorganizacji biznesu jest niezgodne z prawem Unii Europejskiej

We wcześniejszym wpisie zwracaliśmy uwagę na to, że wprowadzony przez Polski Ład warunek ograniczający neutralność …

Sąd: Wartość środków pieniężnych wniesionych do fundacji rodzinnej pomniejsza podstawę opodatkowania na wypadek jej likwidacji

Zgodnie z ustawą o fundacji rodzinnej, fundator wyposaża fundację rodzinną w majątek niezbędny do realizacji …

NSA: wypłata zysku wypracowanego w czasie prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej przez sp. z o.o. powstałą z przekształcenia JDG jest neutralna podatkowo

NSA: wypłata zysku wypracowanego w czasie prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej przez sp. z o.o. powstałą …

Reorganizacje biznesu po Polskim Ładzie 

Pisaliśmy już na Taxpresso o przepisach Polskiego Ładu, które wprowadziły ograniczenia neutralności podatkowej dla reorganizacji …

Sąd: Wymiana udziałów jest neutralna podatkowo również dla wspólników mniejszościowych

Pisaliśmy już na blogu o przepisach Polskiego Ładu, które wprowadziły brak neutralności podatkowej wymiany udziałów …

Polska Spółka Holdingowa: Sąd potwierdza korzystny sposób liczenia okresu posiadania udziałów w spółce zależnej

Reżim holdingowy miał być jedną z bardziej korzystnych zmian podatkowych wprowadzonych przez Polski Ład. Praktyka …

Tax alert: Zmiany w opodatkowaniu fundacji rodzinnych

Sejm RP przegłosował poprawki do ustawy o fundacji rodzinnej jeszcze przed wejściem w życie samej …

Jak rozliczyć dochód z tytułu sprzedaży NFT?

Sprzedaż NFT a podatki W ostatnim czasie można było obserwować spore zainteresowanie NFT (non-fungible tokens). …

Wskaźnik „nexus” a kwalifikowane koszty wspólne dla kilku projektów B+R

IP Box [1] pozwala na preferencyjne (względem zasad ogólnych) opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z komercjalizacji kwalifikowanego …

Czy ograniczenie neutralności podatkowej dla reorganizacji biznesu jest zgodne z prawem Unii Europejskiej?

Polski Ład wyłączył neutralność podatkową łączenia i podziałów spółek oraz wymiany udziałów dla wspólników spółek …

Pokaż więcej