Krystian specjalizuje się w doradztwie prawno-podatkowym w zakresie transakcji M&A i restrukturyzacji wewnątrzgrupowych na wszystkich ich etapach, od zaplanowania działań od strony podatkowej, poprzez proces tax due dilligence, zabezpieczenia pozycji podatkowej poprzez uzyskanie interpretacji indywidualnej lub opinii zabezpieczającej, aż po rozliczenie podatkowe przeprowadzonych działań. Zajmuje się również doradztwem na rzecz klientów indywidualnych typu High-net-worth individual (HNWI). Ma także szerokie doświadczenie w prowadzeniu sporów podatkowych, z uwzględnieniem sporów podatkowych powstałych na tle przepisów mających na celu przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania (GAAR) oraz pobór podatku u źródła (WHT).

Pokaż więcejPokaż mniej

Edukacja

  • Prawo, Uniwersytet Warszawski, studia magisterskie

Języki

  • Angielski

Główne obszary

Wybrane doświadczenia

  • Doradztwo podatkowe na rzecz spółki zajmującej się obrotem i dostarczaniem energii elektrycznej obejmujące przygotowanie opinii podatkowej w zakresie zmiany sposobu rozliczenia wynagrodzenia z producentami energii
  • Doradztwo podatkowe na rzecz niepublicznej uczelni wyższej obejmujące doradztwo przy transakcji zbycia uczelni do inwestora branżowego
  • Doradztwo na rzecz LERG obejmujące prowadzenie z sukcesem postępowania podatkowego w sprawie zwrotu nadpłaty CIT, powstałej w wyniku zastosowania niekorzystnej alokacji kosztów podatkowych związanych z transakcją nabycia udziałów innej spółki
  • Doradztwo na rzecz spółki działającej w branży odnawialnych źródeł energii obejmujące sporządzenie memorandum dotyczącego finansowania oraz struktury grupy – ocena z perspektywy CIT, VAT i TP
  • Uzyskanie dla klienta opinii zabezpieczającej od Szefa Krajowej Administracji Skarbowej potwierdzającej, że planowana restrukturyzacja zadłużenia, skutkująca uzyskaniem korzyści podatkowej, nie stanowi unikania opodatkowania
  • Doradztwo podatkowe w zakresie sprzedaży udziałów w spółce na rzecz inwestora branżowego i zabezpieczenie sukcesji majątkowej w rodzinie zbywcy, z uwzględnieniem elementów międzynarodowego planowania podatkowego z uwagi na zagraniczną rezydencję zbywcy i jego rodziny
Powiązane aktualności
Pierwsze interpretacje indywidualne w zakresie MDR
Aktualności
Pierwsza opinia zabezpieczająca dla fundacji rodzinnej
Taxpresso
Rozliczenie straty po połączeniu
Taxpresso
SSW doradzało Novastone Capital Advisors i Fryderykowi Rdułtowskiemu przy nabyciu Adex Cosmetics & Pharma
Transakcje
WSA: Ograniczenie neutralności podatkowej dla reorganizacji biznesu jest niezgodne z prawem Unii Europejskiej
Taxpresso
Sąd: Wartość środków pieniężnych wniesionych do fundacji rodzinnej pomniejsza podstawę opodatkowania na wypadek jej likwidacji
Taxpresso
NSA: wypłata zysku wypracowanego w czasie prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej przez sp. z o.o. powstałą z przekształcenia JDG jest neutralna podatkowo
Taxpresso
SSW doradzało Baltic Power przy finansowaniu i rozwoju pierwszego w Polsce projektu morskiej farmy wiatrowej o wartości 4,7 mld euro
Transakcje
Reorganizacje biznesu po Polskim Ładzie 
Taxpresso
Sąd: Wymiana udziałów jest neutralna podatkowo również dla wspólników mniejszościowych
Taxpresso
Polska Spółka Holdingowa: Sąd potwierdza korzystny sposób liczenia okresu posiadania udziałów w spółce zależnej
Taxpresso
Tax alert: Zmiany w opodatkowaniu fundacji rodzinnych
Aktualności
Tax alert: Zmiany w opodatkowaniu fundacji rodzinnych
Taxpresso
SSW doradzało Waimea przy sprzedaży centrum logistyczno-produkcyjnego w Szczecinie
Transakcje
SSW z kolejną opinią zabezpieczającą Szefa KAS
Aktualności
Czy ograniczenie neutralności podatkowej dla reorganizacji biznesu jest zgodne z prawem Unii Europejskiej?
Taxpresso
Art. 199a Ordynacji podatkowej nie jest klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania
Aktualności
NSA: Darowizna udziałów w polskiej spółce kapitałowej na rzecz nierezydenta bez Exit Tax
Aktualności
Korzystne rozstrzygnięcie WSA w Bydgoszczy dla naszego klienta korzystającego z IP BOX
Aktualności
Precedensowa wygrana SSW przed NSA w sprawie podatku od przychodów z nieruchomości komercyjnych
Aktualności
WSA: Wypłata środków z zagranicznej fundacji rodzinnej powinna być traktowana na gruncie przepisów o CFC jak „dywidenda”
Aktualności
Nowy pakiet ulg podatkowych wspierających innowacje w procesie prekonsultacji
Aktualności
Klient SSW Pragmatic Solutions z opinią zabezpieczającą od Szefa KAS
Aktualności
Wygrana SSW przed NSA: regulacje MDR mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej
Aktualności
Wyrok TSUE w kwestii prawa do odliczenia VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
Aktualności
Exit tax nie powinien dotyczyć osób fizycznych. Wyrok jest precedensowy
Aktualności
WSA: Darowizna udziałów w polskiej spółce kapitałowej na rzecz nierezydenta bez Exit Tax
Aktualności
Nowa interpretacja ogólna MF dotycząca 50% kosztów uzyskania przychodów
Aktualności
Nowa interpretacja ogólna MF w sprawie wykorzystywania służbowych samochodów do prywatnych celów
Aktualności
Prawnicy SSW uzyskali dla klienta opinię zabezpieczającą, wydawaną przez szefa KAS
Aktualności
Ministerstwo Finansów odsłania karty – projekt nowelizacji CIT i PIT opublikowany
Aktualności
WSA: Sukcesja przedsiębiorstwa bez VAT
Aktualności
Wygrana SSW w precedensowych sprawach dotyczących podatku od przychodów z nieruchomości komercyjnych
Aktualności
Podatek od przychodów z budynków problemem dla grup kapitałowych
Aktualności
Sukces procesowy SSW: Dofinansowanie bez kwestionowania decyzji wojewody
Aktualności