Joanna specjalizuje się w zakresie postepowań administracyjnych dotyczących koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie złóż kopalin, w tym kopalin energetycznych. Doradzała dużym klientom m.in. z branży górniczej w zakresie związanym z własnością górniczą Skarbu Państwa, umowami o ustanowieniu użytkowania górniczego, informacją geologiczną, dokumentacją geologiczną oraz w sprawach związanych z pozyskiwaniem decyzji środowiskowych. Zdobyła doświadczenie w organach administracji państwowej z zakresie Prawa geologicznego i górniczego i wielokrotnie reprezentowała organ w postepowaniach administracyjnych i sądowo – administracyjnych. Pracowała również w spółce Skarbu Państwa działającej w sektorze ropa i gaz w której udzielała bieżącej pomocy prawnej w zakresie m.in. prawa geologicznego i górniczego, szeroko rozumianej ochrony środowiska i obsługi korporacyjnej spółki.

Pokaż więcejPokaż mniej

Edukacja

  • Prawo, Uniwersytet Śląski w Katowicach, studia magisterskie

Języki

  • Angielski
  • Włoski

Główne obszary

Inne obszary