Joanna specjalizuje się w projektach łączących w sobie regulacje z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa energetycznego, planowania przestrzennego oraz procesu inwestycyjnego. Doradza podmiotom z sektora energetycznego oraz przemysłowego w zakresie gospodarowania odpadami, w tym odpadami komunalnymi, handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, realizacji inwestycji w źródła wytwórcze, w tym przy budowie instalacji OZE oraz instalacji typu Waste to Energy, a także we wdrażaniu gospodarki o obiegu zamkniętym. Poza tym wspiera inwestorów w uzyskiwaniu m.in. decyzji środowiskowych, decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleń na budowę, pozwoleń zintegrowanych, zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów, pozwoleń wodnoprawnych, a także decyzji wymaganych przy realizacji inwestycji w offshore. Uczestniczy w badaniach prawnych due diligence oraz doradza przy transakcjach dotyczących nabycia zakładów przemysłowych, ze szczególnym uwzględnieniem instalacji do przetwarzania odpadów, oraz farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Doradzała także liderom z branży energetycznej oraz sektora upstream przy strategicznych procesach reorganizacyjnych.

Pokaż więcejPokaż mniej

Edukacja

  • Akademia spółek, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, studia podyplomowe
  • Proces budowlany i inwestycyjny dla prawników, Uczelnia Łazarskiego, studia podyplomowe
  • Prawo, Uniwersytet Warszawski, studia magisterskie

Języki

  • Angielski

Główne obszary

Inne obszary

Wybrane doświadczenia

  • Doradztwo na rzecz PGNiG przy połączeniu z Orlen w zakresie przeniesienia i zapewnienia ciągłości działalności spółki w segmencie upstream
  • Doradztwo na rzecz jednego z liderów branży odpadowej w Polsce przy nabyciu instalacji do produkcji paliw alternatywnych z odpadów
  • Doradztwo na rzecz jednego z liderów branży odpadowej w Polsce przy uzyskaniu decyzji środowiskowej dla instalacji termicznego przekształcania odpadów
  • Przeprowadzenie badania DD 16 elektrociepłowni oraz doradztwo transakcyjne na rzecz Remondis przy przejęciu SFW Energia
  • Doradztwo na rzecz spółki realizującej jedną z pierwszych w Polsce morskich farm wiatrowych, w zakresie wymogów regulacyjnych dotyczących wybudowania zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z turbin
  • Bieżące doradztwo na rzecz polskiego developera przy budowie farm fotowoltaicznych, obejmujące m.in. wsparcie przy uzyskiwaniu decyzji lokalizacyjnych, środowiskowych oraz pozwoleń na budowę