Joanna Perzyna

Joanna Perzyna

Senior Managing Associate


e-mail
Kontakt
Linkedin

Radca prawny

Specjalizacja wiodąca

Ochrona środowiska

Specjalizacje dodatkowe

Energetyka

Wybrane projekty

Doradztwo na rzecz jednej z największych spółek z sektora upstream w procesach reorganizacyjnych w zakresie prawa ochrony środowiska, prawa energetycznego oraz prawa geologicznego i górniczego, w tym w szczególności w zakresie przenoszenia koncesji, pozwoleń oraz decyzji administracyjnych.

Przygotowanie na rzecz jednego z liderów rynku cementowego w Polsce, studiów wykonalności dotyczących innowacyjnych projektów opartych na wykorzystaniu paliw alternatywnych pochodzących z odpadów (RDF, pre-RDF) oraz technologii pozwalających na wytwarzanie zielonego wodoru.

Przeprowadzenie na rzecz polskich oraz zagranicznych inwestorów, audytów prawnych (due diligence) farm wiatrowych oraz fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 3 GW, w zakresie prawa ochrony środowiska oraz nieruchomości.

Doradztwo na rzecz jednego z największych producentów bioetanolu oraz etanolu w Polsce w zakresie obowiązków dotyczących rozliczania oraz umarzania uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.

Doradztwo na rzecz jednego z liderów branży gospodarki odpadami i recyklingu, w zakresie obowiązków związanych ze zbieraniem oraz dalszym zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

Doradztwo na rzecz dewelopera działającego na rynku nieruchomości komercyjnych przy realizacji inwestycji polegających na budowie wielkopowierzchniowych parków logistycznych oraz magazynów, w zakresie decyzji środowiskowych oraz pozwoleń na budowę.

Doradztwo na rzecz jednego z liderów branży OZE przy budowie nowych oraz obsłudze istniejących farm wiatrowych o łącznej mocy ponad 400 MW, w szczególności w zakresie zabezpieczania tytułów prawnych pod inwestycje oraz uzyskiwania niezbędnych pozwoleń oraz decyzji administracyjnych.615

Artykuły