prof. nadzw. dr hab. Marcin Asłanowicz

prof. nadzw. dr hab. Marcin Asłanowicz

Partner


e-mail
Kontakt
Linkedin

Adwokat

Specjalizacje dodatkowe

Fuzje i przejęcia

Wybrane projekty

Reprezentacja generalnego wykonawcy w sporze z inwestorem prowadzonym przed stałym sądem arbitrażowym dotyczącym rozliczenia budowy centrum handlowego (EUR 115 M)

Reprezentacja globalnej firmy doradczej w sporach prowadzonych przed polskimi sądami powszechnymi z akcjonariuszami mniejszościowymi, wynikającymi z rzekomo wadliwie wyliczonego parytetu wymiany akcji w procesie łączenia spółek z branży energetycznej (PLN 600 M)

Reprezentacja zbywcy przedsiębiorstwa z branży spożywczej w sporze z inwestorem, w postępowaniu prowadzonym przed ICC w Paryżu dotyczącym rzekomo wadliwych oświadczeń i zapewnień (EUR 40 M)

Artykuły