Monografia prof. Marcina Asłanowicza pt. „Nadzwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym”

Właśnie ukazała się najnowsza monografia naszego eksperta od postępowania cywilnego i arbitrażu, prof. Marcina Asłanowicza, Partnera w SSW pt. „Nadzwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym”. Marcin pracował nad książką przez 3 ostatnie lata i jest to pierwsze opracowanie wszystkich nadzwyczajnych środków zaskarżenia występujących obecnie w postępowaniu cywilnym: zarówno kodeksowych, jak i pozakodeksowych.

Wynikiem pracy jest przedstawienie kilkudziesięciu postulatów zmian legislacyjnych, w tym rezygnacji z instytucji skargi nadzwyczajnej oraz wniosku o unieważnienie prawomocnego orzeczenia sądowego.

Gratulujemy Marcinowi wartościowej publikacji!

Wróć do