Event

Webinarium: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i systemów. Wyzwania prawne i regulacyjne, standardy i dobre praktyki.

2 grudnia, w godzinach 11:00 – 12:00 odbędzie się webinarium „Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i systemów. Wyzwania prawne i regulacyjne, standardy i dobre praktyki.” organizowane przez MARSH wraz z SSW Pragmatic Solutions. Podczas webinarium zostaną poruszone problemy prawne związane z cyberbezpieczeństwem, w szczególności dot. mapowania i szacowania ryzyka (także w kontekście ochrony danych osobowych), wdrażania wymogów regulacji z zakresu cyberbezpieczeństwa w praktyce oraz stosowania norm ISO.

W trakcie webinarium zostaną omówione następujące zagadnienia:

  • Mapowanie i szacowanie ryzyka
    – wymogi prawne i dobre praktyki.
  • Wdrożenie wymogów regulacji cyberbezpieczeństwa w praktyce.
  • Normy ISO – czy tylko dla operatorów usług kluczowych/dostawców usług cyfrowych?.
  • Ryzyko ze strony podwykonawców.
  • Narzędzia Marsh wspierające ocenę ryzyka cybernetycznego.
  • Incident response plan – pierwsze 72h kryzysu w spółce.

Link do rejestracji: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i systemów. Wyzwania prawne i regulacyjne, standardy i dobre praktyki (marsh.com)

Wróć do