Tomasz Arabski

Tomasz Arabski

Partner


e-mail
Kontakt
Linkedin

Adwokat

Specjalizacja wiodąca

Prawo korporacyjne i transakcje VC

Wybrane projekty

Doradztwo na rzecz Energa S.A. w ramach projektu, którego celem było wprowadzenie w grupie kapitałowej nowego ładu korporacyjnego, uczestnictwo w weryfikacji poprawności funkcjonowania ładu korporacyjnego w grupie kapitałowej JSW.

Reprezentacja PKN Orlen S.A. w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi, w tym w postępowaniach dotyczących uchylenia uchwał podjętych w trakcie Walnych Zgromadzeń PKN Orlen S.A.

Doradztwo prawne na rzecz Grupa Azoty S.A. w zakresie  dzierżawy przez spółkę zależną z grupy, przedsiębiorstwa należącego do Ammono S.A. w upadłości likwidacyjnej, zajmującego się produkcją  półprzewodników z azotku galu oraz rozwojem technologii „niebieskiego lasera” . Doradztwo prawne na rzecz Grupa Azoty S.A. w zakresie projektów inwestycyjnych prowadzonych z podmiotami zagranicznymi z obszaru Europy oraz Ameryki Północnej.

Reprezentacja Tauron Polska Energia S.A. w sporach dotyczących prób przypisania spółce matce odpowiedzialności za zobowiązania jednej ze spółek córek.

Artykuły