Ropa i gaz

Globalne wyzwania geopolityczne i regulacyjne powodują, że firmy z sektora ropy i gazu zmieniają dotychczasowe strategie. Branża stoi przed wyzwaniem wdrożenia nowoczesnych technologii na każdym etapie działalności – od poszukiwania złóż, poprzez wydobycie, transport, rafinację aż do sprzedaży produktu odbiorcy końcowemu.

Zmiany zachodzące na rynku powodują, że producenci oraz dostawcy ropy i gazu muszą dostosowywać dotychczasowe strategie celem zwiększenia konkurencyjności. Prowadzi to również do konieczności wdrażania nowoczesnych technologii, które pozwalają na zwiększenie efektywności kosztowej na każdym etapie produkcji: od wydobycia, przez transport, po dostawy dla odbiorców końcowych.

Zmiany w globalnym podejściu do zużycia i produkcji energii zachęcają do inwestowania w innowacyjne projekty dotyczące nie tylko konwencjonalnych złóż ropy i gazu ziemnego, ale również w projekty związane z zagospodarowaniem niekonwencjonalnych złóż węglowodorów, takich jak gaz łupkowy, tight gas (gaz zamknięty) czy metan z pokładów węgla.

By obniżyć ryzyko i koszty inwestycyjne realizacji projektów, inwestorzy poszukują nowych metod zarządzania i finansowania projektów. Na rynku ropy i gazu rośnie zainteresowanie inwestycjami w zaawansowane narzędzia analityczne, umożliwiające szybki monitoring i ocenę projektu.

Realizacja inwestycji w sektorze ropy i gazu wymaga zrozumienia otoczenia prawnego, mechanizmów rządzących tym sektorem, interesów jego uczestników oraz zależności pomiędzy nimi. Konieczne jest połączenie doświadczenia prawnego z praktyką biznesową i bieżącym zaangażowaniem w zagadnienia branżowe.

W czym możemy pomóc

Nasz zespół ekspertów rozumie potrzeby branży i posiada wieloletnie praktyczne doświadczenie w realizacji projektów. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dedykowane dla przedsiębiorców z sektora ropy i gazu. Zapewniamy wsparcie na każdym etapie cyklu inwestycyjnego (upstream, midstream,downstream).

Nasze doświadczenia

Bieżące doradztwo w zakresie postępowań administracyjnych, w tym postępowań koncesyjnych, postępowań o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
postępowań dotyczących gospodarki odpadami dla największej polskiej grupy wydobywczej z sektora ropy i gazu.

Doradztwo w zakresie przeniesienia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie węglowodorów i utworzenia joint-venture na obszarach morskich.

Doradztwo regulacyjne i negocjacyjne w projekcie dotyczącym poeksploatacyjnego ujęcia metanu z pokładów węgla.

Opracowanie i wdrożenie modeli finansowania operacji poszukiwawczych dot. gazu łupkowego(z uwzględnieniem różnych modeli i form prawnych spółek,finansowania w ramach JV itp.).

Doradztwo na rzecz międzynarodowych koncernów wydobywczych w zakresie przygotowania, opiniowania i negocjowania umów o roboty wiertnicze zawieranych z największymi podmiotami działającymi na rynku usług wiertniczych w Polsce.

Doradztwo przy procesie inwestycyjnym dotyczącym budowy gazociągów dystrybucyjnych.

Doradztwo w zakresie uzyskiwania decyzji inwestycyjnych dla rozbudowy podziemnego magazynu węglowodorów.

Skontaktuj się z nami

Piotr Spaczyński

Piotr Spaczyński

Partner zarządzający Więcej
Anita Palukiewicz

Anita Palukiewicz

Partner Więcej
Anna Piotrowska

Anna Piotrowska

Senior Associate Więcej

Formularz kontaktowy

Administratorem Twoich danych osobowych jest Spaczyński Szczepaniak i Wspólnicy sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe umieszczone przez Ciebie w formularzu przetwarzane są w celu umożliwienia kontaktu z nami. Szczegóły na temat tego, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności umieszczonej pod tym linkiem Polityka prywatności.Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach Spaczyński Szczepaniak i Wspólnicy sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów: