Ropa i gaz

Globalne wyzwania geopolityczne i regulacyjne powodują, że firmy z sektora ropy i gazu zmieniają dotychczasowe strategie. Branża stoi przed wyzwaniem wdrożenia nowoczesnych technologii na każdym etapie działalności – od poszukiwania złóż, poprzez wydobycie, transport, rafinację aż do sprzedaży produktu odbiorcy końcowemu.

Zmiany zachodzące na rynku powodują, że producenci oraz dostawcy ropy i gazu muszą dostosowywać dotychczasowe strategie celem zwiększenia konkurencyjności. Prowadzi to również do konieczności wdrażania nowoczesnych technologii, które pozwalają na zwiększenie efektywności kosztowej na każdym etapie produkcji: od wydobycia, przez transport, po dostawy dla odbiorców końcowych.

Zmiany w globalnym podejściu do zużycia i produkcji energii zachęcają do inwestowania w innowacyjne projekty dotyczące nie tylko konwencjonalnych złóż ropy i gazu ziemnego, ale również w projekty związane z zagospodarowaniem niekonwencjonalnych złóż węglowodorów, takich jak gaz łupkowy, tight gas (gaz zamknięty) czy metan z pokładów węgla.

By obniżyć ryzyko i koszty inwestycyjne realizacji projektów, inwestorzy poszukują nowych metod zarządzania i finansowania projektów. Na rynku ropy i gazu rośnie zainteresowanie inwestycjami w zaawansowane narzędzia analityczne, umożliwiające szybki monitoring i ocenę projektu.

Realizacja inwestycji w sektorze ropy i gazu wymaga zrozumienia otoczenia prawnego, mechanizmów rządzących tym sektorem, interesów jego uczestników oraz zależności pomiędzy nimi. Konieczne jest połączenie doświadczenia prawnego z praktyką biznesową i bieżącym zaangażowaniem w zagadnienia branżowe.

W czym możemy pomóc

Nasz zespół ekspertów rozumie potrzeby branży i posiada wieloletnie praktyczne doświadczenie w realizacji projektów. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dedykowane dla przedsiębiorców z sektora ropy i gazu. Zapewniamy wsparcie na każdym etapie cyklu inwestycyjnego (upstream, midstream, downstream).

Nasze doświadczenia

Bieżące doradztwo w zakresie postępowań administracyjnych, w tym postępowań koncesyjnych, postępowań o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
postępowań dotyczących gospodarki odpadami dla największej polskiej grupy wydobywczej z sektora ropy i gazu.

Doradztwo w zakresie przeniesienia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie węglowodorów i utworzenia joint-venture na obszarach morskich.

Doradztwo regulacyjne i negocjacyjne w projekcie dotyczącym poeksploatacyjnego ujęcia metanu z pokładów węgla.

Opracowanie i wdrożenie modeli finansowania operacji poszukiwawczych dot. gazu łupkowego (z uwzględnieniem różnych modeli i form prawnych spółek, finansowania w ramach JV itp.).

Doradztwo na rzecz międzynarodowych koncernów wydobywczych w zakresie przygotowania, opiniowania i negocjowania umów o roboty wiertnicze zawieranych z największymi podmiotami działającymi na rynku usług wiertniczych w Polsce.

Doradztwo przy procesie inwestycyjnym dotyczącym budowy gazociągów dystrybucyjnych.

Doradztwo w zakresie uzyskiwania decyzji inwestycyjnych dla rozbudowy podziemnego magazynu węglowodorów.

Skontaktuj się z nami

Piotr Spaczyński

Piotr Spaczyński

Partner zarządzający Więcej
Anita Palukiewicz

Anita Palukiewicz

Partner Więcej
Anna Piotrowska, LLM

Anna Piotrowska, LLM

Senior Managing Associate Więcej

Formularz kontaktowy

    Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe umieszczone przez Ciebie w formularzu przetwarzane są w celu umożliwienia kontaktu z nami. Szczegóły na temat tego, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności umieszczonej pod tym linkiem Polityka prywatności.    Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów: