Sortuj Wg:
Daty wpisu
Hashtaga
WSA: Ograniczenie neutralności podatkowej dla reorganizacji biznesu jest niezgodne z prawem Unii Europejskiej

We wcześniejszym wpisie zwracaliśmy uwagę na to, że wprowadzony przez Polski Ład warunek ograniczający neutralność …

Projekt objaśnień podatkowych dotyczących tzw. ulgi na ekspansję (ulgi prowzrostowej) – czekając na ostateczną wersję objaśnień

28 września 2023 r. Ministerstwo Finansów przedstawiło do konsultacji publicznych projekt Objaśnień podatkowych w zakresie …

Reorganizacje biznesu po Polskim Ładzie 

Pisaliśmy już na Taxpresso o przepisach Polskiego Ładu, które wprowadziły ograniczenia neutralności podatkowej dla reorganizacji …

Polska Spółka Holdingowa: Sąd potwierdza korzystny sposób liczenia okresu posiadania udziałów w spółce zależnej

Reżim holdingowy miał być jedną z bardziej korzystnych zmian podatkowych wprowadzonych przez Polski Ład. Praktyka …

Pokaż więcej