Sortuj Wg:
Daty wpisu
Hashtaga
Dyskonto w faktoringu/sekurytyzacji jako koszt finansowania dłużnego – istotna interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

1 lutego 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną (nr 0114-KDIP2-2.4010.622.2023.2.SP), dotyczącą traktowania …

Transakcja kontrolowana a nieodpłatne umorzenie udziałów wspólnika

Naczelny Sąd Administracyjny, w wyroku z dnia 28 listopada 2023 r., o sygn. II FSK …

Rozliczenie straty po połączeniu

Przepisy tzw. Polskiego Ładu wprowadziły m.in. regulację, zgodnie z którą spółka przejmująca (nabywająca) nie jest …

Ulga na robotyzację – najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych

Grudzień 2023 roku obfitował w ważne wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych dotyczące tzw. ulgi na robotyzację. …

WSA: Ograniczenie neutralności podatkowej dla reorganizacji biznesu jest niezgodne z prawem Unii Europejskiej

We wcześniejszym wpisie zwracaliśmy uwagę na to, że wprowadzony przez Polski Ład warunek ograniczający neutralność …

Projekt objaśnień podatkowych dotyczących tzw. ulgi na ekspansję (ulgi prowzrostowej) – czekając na ostateczną wersję objaśnień

28 września 2023 r. Ministerstwo Finansów przedstawiło do konsultacji publicznych projekt Objaśnień podatkowych w zakresie …

Rynkowość transakcji a utrata statusu podatnika CIT przez PGK

PGK utraci status podatnika CIT w przypadku zawarcia transakcji na warunkach nierynkowych z podmiotem powiązanym …

Polska Spółka Holdingowa: Sąd potwierdza korzystny sposób liczenia okresu posiadania udziałów w spółce zależnej

Reżim holdingowy miał być jedną z bardziej korzystnych zmian podatkowych wprowadzonych przez Polski Ład. Praktyka …

Tax alert: Zmiany w opodatkowaniu fundacji rodzinnych

Sejm RP przegłosował poprawki do ustawy o fundacji rodzinnej jeszcze przed wejściem w życie samej …

Czy połączenie transgraniczne spółek podlega Exit Tax?

Czym jest Exit Tax? Exit Tax, czyli podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków, ma zastosowanie …

Pokaż więcej