Sebastian Ponikowski

Sebastian Ponikowski

Of Counsel


e-mail
Kontakt
Linkedin

Radca prawny

Specjalizacja wiodąca

Fuzje i przejęcia

Wybrane projekty

Doradztwo na rzecz Paged Group w transakcji sprzedaży kontrolnego pakietu akcji w DTP S.A.

Doradztwo na rzecz PG Energy przy (i) przejęciu 98,96% udziałów w Elektromontażu-Poznań S.A., (ii) pozyskaniu finansowania akwizycyjnego od mBank S.A.; (ii) wprowadzenie partnera kapitałowego – BGŻ BNP Paribas Bank S.A.

Doradztwo na rzecz właścicieli spółek Kemos/Struga w procesie sprzedaży 100% udziałów\akcji i przedsiębiorstwa na rzecz inwestora branżowego Saria SE & CO. KG.

Doradztwo na rzecz AERIUM – europejskiego funduszu private equity zarządzającego inwestycjami w nieruchomości z siedzibą w Luksemburgu, w sprzedaży i refinansowaniu trzech centrów handlowych (Czyżyny, Guliwer i Bielawy na rzecz brytyjskiego funduszu Newbridge.

Doradztwo na rzecz Marwit Sp. z o.o. w transakcjach M&A na rynku spożywczym.

Doradztwo na rzecz właścicieli Drukpol S.A. w transakcji sprzedaży spółki do spółek kontrolowanych przez fundusz Abris.

Kompleksowe doradztwo w procesie sprzedaży parku logistycznego położonego w Szczecinie (GLA ok. 80.000 m2) na rzecz funduszu amerykańsko-singapurskiego. Wartość transakcji ok. 180 mln PLN.

Doradztwo dla grupy G2A.COM (jednego z największych marketplace dla graczy na rynku) przy pozyskaniu finansowania bankowego na rozwój grupy

Doradztwo na rzecz Credo Ventures, spółki typu venture capital, inwestującej w przedsiębiorstwa w fazie wczesnego rozwoju, przy nowej inwestycji na polskim rynku start-up’ów, tj. w spółkę GWD Concept

Doradztwo na rzecz funduszu zarządzanego przez MCI w zakresie inwestycji w GetTaxi – międzynarodowego operatora taksówkowego.

Doradztwo na rzecz funduszu zarządzanego przez CVI w ramach inwestycji w spółkę Nowel

Doradztwo na rzecz właścicieli Unilink S.A. w procesie pozyskania finansowania mezzanine od funduszu Darby, na cele działalności operacyjnej oraz w celu wykupienia jednego ze wspólników

Doradztwo na rzecz właścicieli Unilink S.A. w procesie refinansowania zadłużenia wobec Darby, kredytem inwestycyjnym od mBank S.A.

Doradztwo na rzecz właścicieli Unilink S.A. w procesie inwestycji funduszu Enterprise Investors w Grupę Unilink i przy częściowym refinansowaniu mBank

Doradztwo dla funduszy zarządzanych przez CVI przy udzielaniu finansowania mezzanine/junior leading dla Vippo Sp. z o.o., tj. innowacyjnego producenta pożyczek konsumenckich

Doradztwo dla funduszy zarządzanych przez CVI przy udzielaniu finansowania mezzanine dla Arsenal Group, tj. podmiotu zajmującego się wypożyczaniem sprzętu budowlanego

Doradztwo dla funduszy zarządzanych przez CVI przy udzielaniu finansowania dla deweloperów na potrzeby realizacji inwestycji

Artykuły