Katarzyna specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego i karnego. Szczególnie zajmuje się dochodzeniem roszczeń pomiędzy przedsiębiorcami, dotyczącymi wykonania, nieważności bądź uchylenia się od wykonania umów. Ma również doświadczenie w temacie sporów z zakresu międzynarodowego przewozu drogowego i morskiego towarów. Doradza firmom we wszelkich sektorach, w szczególności zajmujących się handlem, logistyką i przemysłem.

Pokaż więcejPokaż mniej

Edukacja

  • Prawo, Uniwersytet Warszawski, studia magisterskie

Języki

  • Angielski
  • Niemiecki

Główne obszary

Wybrane doświadczenia

  • Reprezentacja spółki portfelowej BNP Paribas w charakterze oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu karnym w przedmiocie przestępstw oszustwa polegających na niekorzystnym rozporządzeniu mieniem spółki i narażenie jej na wielomilionowe straty
  • Doradztwo w postępowaniu arbitrażowym w celu wyegzekwowania zwrotu pożyczki od dłużnika znajdującego się poza granicami Polski na rzecz szwajcarskiego funduszu inwestycyjnego zapewniającego finansowanie typu mezzanine. Wartość przedmiotu sporu to ponad 20 mln PLN