Tomasz Kwaśniewski

Tomasz Kwaśniewski

Partner


e-mail
Kontakt
Linkedin

Wybrane projekty

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.: Doradztwo w procesie przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych (squeeze-out), zniesienia dematerializacji akcji i wycofania akcji z obrotu na NewConnect.

„Sklejka – Pisz” Paged S.A. oraz „Paged – Sklejka” S.A.: Wsparcie w procesie uzgodnienia umowy limitu kredytowego wielocelowego dla dwóch spółek z grupy kapitałowej Paged S.A. Wartość finansowania wyniosła 110 mln złotych. Projekt realizowany był z PKO BP S.A.

Ever Green Holding: Negocjacje i wsparcie w procesie uzgodnienia umowy konsolidującej zadłużenie kredytowe siedmiu spółek. Projekt realizowany z Bankiem Spółdzielczym Duszniki – wartość około 15 mln złotych.

Work Service S.A.: Doradztwo w procesie ustanowienia programu emisji obligacji, w tym przygotowanie pełnej dokumentacji zabezpieczeń oraz pełnienie funkcji administratora zabezpieczeń. Wartość programu emisji wyniosła 150 mln złotych.

PGS Software S.A.: Przygotowanie prospektu emisyjnego jednej z największych spółek IT w Polsce, w związku z przeniesieniem notowań z NewConnect na GPW, udział w postępowaniu przed KNF.

Eurocent S.A.: Doradztwo w procesie emisji obligacji obejmujące przygotowanie kompleksowej dokumentacji transakcji, w tym dokumentów zabezpieczeń. Łączna wartość transakcji wyniosła 8 mln złotych.

easyDebt NSFIZ: Doradztwo w procesie emisji obligacji, obejmujące przygotowanie niezbędnych dokumentów, w tym dokumentów zabezpieczeń. Wartość transakcji wyniosła ponad 100 mln złotych. Celem emisji było pozyskanie finansowania na nabycie od Banku Zachodniego WBK S.A. portfela wierzytelności o wartości 1 mld złotych.

UBS AG Group: Wsparcie procesu wprowadzenia do sprzedaży na terytorium Polski jednostek zagranicznych funduszy inwestycyjnych.

Artykuły