Dawid Brudzisz

Dawid Brudzisz

Senior Managing Associate


e-mail
Kontakt
Linkedin

Radca prawny

Specjalizacja wiodąca

Rynki kapitałowe

Specjalizacje dodatkowe

Bankowość i finanse,
Fuzje i przejęcia

Wybrane projekty

Doradztwo na rzecz WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. w procesie przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych (squeeze-out), zniesienia dematerializacji akcji i wycofania akcji z obrotu na NewConnect.

Opracowanie prospektu emisyjnego spółki z branży przemysłowej (Ferrum S.A.) w procesie wprowadzenia i dopuszczenia na GPW akcji powstałych w wyniku restrukturyzacji długu. Doradztwo Kancelarii obejmuje przygotowanie części prawnej prospektu emisyjnego.

Doradztwo na rzecz spółki Brand24 S.A. przy procesie przeniesienia notowań spółki z NewConnect na GPW. Proces zakłada przygotowanie części prawnej i finansowej prospektu emisyjnego oraz udział w postępowaniu przed KDPW, KNF i GPW.

Doradztwo na rzecz spółki XTPL S.A. przy procesie przeniesienia notowań spółki z NewConnect na GPW. Proces zakłada przygotowanie części prawnej i finansowej prospektu emisyjnego oraz udział w postępowaniu przed KDPW, KNF i GPW.

Doradztwo na rzecz PlayWay S.A. przy procesie pierwszej oferty publicznej
i wprowadzenia akcji do obrotu na GPW. Proces obejmował m. in. przygotowanie części prawnej i finansowej prospektu oraz udział w postępowaniu przed KDPW, KNF
i GPW.

Doradztwo na rzecz BoomBit S.A. (Aidem Media sp. z o.o.) – wiodącego dewelopera gier – w ofercie publicznej i wprowadzeniu jej akcji na giełdę, w tym opracowanie prospektu emisyjnego i pomoc w postępowaniu przed KDPW, KNF i GPW (w toku). SSW doradzało również przy restrukturyzacji, w tym m.in. przekształceniu spółki w spółkę akcyjną.

Doradztwo w procesie emisji obligacji przez grupę Erbud S.A. obejmujące przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów, negocjacje z instytucjami finansowymi, udział w postępowaniu przed KDPW oraz GPW; obligacje zostały wprowadzone do notowań na rynku Catalyst (wartość ponad 50 mln PLN).

Doradztwo w procesie emisji obligacji przez grupę Famur S.A. obejmujące przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów, negocjacje z instytucjami finansowymi, udział w postępowaniu przed KDPW, GPW oraz Bondspot; obligacje zostały wprowadzone do notowań na rynku Catalyst (wartość 108 mln PLN, program do 500 mln PLN).

Doradztwo w procesie emisji obligacji spółki Medort S.A., w tym przygotowania odpowiedniej dokumentacji, w szczególności papierów wartościowych, negocjacji z instytucjami finansowymi, udziału w postępowaniach toczących się w Centralnym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW) i GPW. Obligacje były notowane na rynku obligacji Catalyst (do 100 mln PLN).

Wsparcie Capital Park S.A. w przygotowaniu dokumentacji do emisji czterech serii obligacji denominowanych w EUR. Obligacje były niezabezpieczone. Niepubliczna oferta obligacji skierowana była głównie do inwestorów indywidualnych (do 42 mln EUR).

Doradztwo w zakresie emisji obligacji korporacyjnych Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A. o całkowitej wartości nominalnej 40 mln PLN.

Artykuły