Grzegorz Koguciuk

Grzegorz Koguciuk

Senior Associate


e-mail
Kontakt
Linkedin

Adwokat

Specjalizacja wiodąca

Fuzje i przejęcia

Wybrane projekty

Doradztwo transakcyjne na rzecz międzynarodowego podmiotu z branży chemicznej w projekcie wyjścia ze spółek typu JV w Polsce i za granicą.

Doradztwo transakcyjne na rzecz polskiej grupy medialnej w procesie utworzenia JV do prowadzenia sieci restauracji.

Doradztwo w transakcji nabycia spółek działających w sektorze płatności internetowych przez fundusz private equity.

Doradztwo w procesie globalnej restrukturyzacji grupy kapitałowej z branży FMCG.

Doradztwo w procesie restrukturyzacji grupy wiodącego producenta szyb zespolonych, obejmujące w szczególności spin-off oraz następnie transgraniczne połączenie – w tym koordynacja pracy doradców zagranicznych.

Bieżąca obsługa korporacyjna międzynarodowej grupy odzieżowej.

Doradztwo globalnemu producentowi sprzętu elektronicznego w związku z rozpoczęciem działalności w Polsce.

Artykuły