Dominik Strzałkowski

Dominik Strzałkowski

Partner


linked in

Radca prawny

Specjalizacja wiodąca

Energetyka

Specjalizacje dodatkowe

Prawo korporacyjne

Energetyka

Dominik Strzałkowski, radca prawny, skupia się na doradztwie prawnym świadczonym na rzecz przedsiębiorstw z sektora energetycznego oraz surowców naturalnych. Specjalizuje się w prawie energetycznym i korporacyjnym, fuzjach i przejęciach, prawie finansowym i inwestycjach typu greenfield. Ma doświadczenie w zakresie przygotowywania i negocjowania umów handlowych, w tym umów nabycia energii oraz umów nabycia certyfikatów. Brał udział w konstruowaniu struktur korporacyjnych zagranicznych inwestorów wchodzących na polski rynek energetyczny, przygotowywał projekty JV i koordynował wiele procesów due diligence.

Dominik Strzałkowski jest rekomendowany przez niezależne rankingi od 2014 i określany jako szanowany prawnik zajmujący się kwestiami związanymi z sektorem energii odnawialnej i górnictwa. Klienci podkreślają jego „pomocne sugestie” i doceniają „otwartość na pomysły”.