E-commerce

E-commerce to dynamiczne rozwijająca się dziedzina współczesnego handlu. Szacuje się, że w 2019 roku Polacy dokonają zakupów online za 50 mld zł. Również prognozy rozwoju tej branży są obiecujące: wartość rynku do 2022 roku ma wzrosnąć o kolejne 20 mld zł.

Rozpoczęcie działalności w sektorze e-commerce wiąże się ze stosunkowo niską barierą wejścia, jednak aby z powodzeniem funkcjonować w handlu online, trzeba spełniać liczne wymogi wynikające z przepisów prawa – i to z różnych jego dziedzin.

ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Własność intelektualna

Transformacja cyfrowa

prawo ochrony konsumentów

Prawo ochrony konsumentów

Prawo umów handlowych

Jak możemy Państwu pomóc?

Nasze doświadczenia

Wiodąca sieć drogerii: Przygotowywanie regulaminu drogerii internetowej oraz regulaminów programu lojalnościowego oraz weryfikacja całokształtu komunikacji z polskim konsumentem, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów wynikających z przepisów o ochronie praw konsumenta, świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ochronie danych osobowych.

Międzynarodowy producent odzieży sportowej. Opiniowanie działań marketingowych (e-commerce, digital marketing, platformy online B2B i B2C, social media) pod kątem ochrony prywatności, komunikacji droga elektroniczną i zasad transparentności odnośnie regulacji programów lojalnościowych i akcji marketingowych, w tym tworzenie i opiniowanie treści zgód i polityk prywatności.

Dom maklerski: Weryfikacja możliwości  profilowania danych osobowych klientów  domu maklerskiego pod kątem regulacji o profilowaniu na gruncie RODO i rekomendacji europejskich o profilowaniu  z uwzględnieniem przepisów prawa finansowego dla domu maklerskiego oraz wsparcie w zakresie zasady rozliczalności i spełnienia obowiązku informacyjnego – komunikacji  o profilowaniu.

Wiodący producent z branży motoryzacyjnej: Opiniowanie aspektów prawnych usług i funkcjonalności connected cars z punktu widzenia ochrony danych osobowych, świadczenia usług drogą elektroniczną i prawa telekomunikacyjnego dla producenta podzespołów samochodowych.

Ogólnopolska sieć małych sklepów spożywczych i ich placówek franczyzowych w różnych lokalizacjach: Przygotowanie do kontroli regulatora ochrony danych osobowych, począwszy od weryfikacji dokumentacji przetwarzania danych przed kontrolą i  reprezentowania klienta podczas kontroli zakończonej niestwierdzeniem uchybień.

Fundusz inwestycyjny: Kompleksowa obsługa prawna w zakresie platformy online pokój inwestora co do prowadzonej działalności online z punktu widzenia zgodności z przepisami ochronie danych osobowych, ale również z przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ochrony konsumenta i świadczenia usług drogą elektroniczną.

Jeden z największych producentów konsol do gier: Doradztwo w zakresie mechanizmów sprzedaży voucherów, w tym weryfikacja materiałów służących do komunikacji z konsumentem.

Globalny wystawca kart płatniczych: Weryfikacja multijurysdykcyjnego regulaminu systemu płatności za zakupy online z perspektywy przepisów polskiego prawa (prawa konsumenta, niedozwolone postanowienia umowne).

Weryfikacja z perspektywy zgodności z prawem konsumenckim projektów regulaminów świadczenia usług przez wiodący podmiot z branży kantorów internetowych oraz reprezentowanie klienta i doradztwo w ramach postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez UOKiK.

Doradztwo z zakresu prawa konsumenckiego na rzecz wiodącego, operującego globalnie podmiotu oferującego odtwarzanie muzyki na urządzeniach końcowych i jej pobieranie.

Weryfikacja z perspektywy zgodności z prawem konsumenckim projektu regulaminu sklepu internetowego, na rzecz francuskiego podmiotu operującego globalnie w branży sprzedaży odzieży online.

Przygotowanie regulaminu platformy online przeznaczonej dla inwestorów, umożliwiającej zawieranie umów o świadczenie usług maklerskich oraz informacji konsumenckiej, dla klienta – spółki prowadzącej dom maklerski.

Skontaktuj się z nami

dr Joanna Tomaszewska

Partner Więcej

Łukasz Węgrzyn

Partner Więcej

Jakub Jędrzejewski

Partner Więcej

Aleksandra Cisoń-Kurdziel

Associate Więcej