Finance

Świadczymy usługi w zakresie doradztwa transakcyjnego. Oferujemy wsparcie w procesach inwestycyjnych, modelowaniu finansowym i analizie. Dzięki współpracy z zespołami SSW, dostarczamy rozwiązania wykraczające poza podstawowe doradztwo finansowe.

Wspieramy przedsiębiorców w procesach transakcyjnych, monitorowaniu inwestycji, przygotowaniach do debiutu giełdowego oraz usprawnianiu kontrolingu finansowego. Sporządzamy, analizujemy i opiniujemy wyceny przedsiębiorstw. Doradzamy przy restrukturyzacjach oraz pomagamy w kwestiach spornych.

W czym pomagamy

Doradztwo w zakresie MSSF i usprawnienie komunikacji z audytorami

Wsparcie w przygotowaniu części finansowej SPA i innych dokumentów

Wycena przedsiębiorstwa

  • DCF;
  • Metoda porównawcza;
  • Wartość księgowa/skorygowana wartość księgowa;
  • Wartość odtworzeniowa.

Przygotowanie modeli finansowych

  • Budżety;
  • Agregacja przepływów pieniężnych;
  • Kalkulacje NPV;
  • Modele prognostyczne.
Wyróżnienia

Nasi eksperci