Agnieszka specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych oraz prywatności. Ma doświadczenie jako inspektor ochrony danych w polskich i międzynarodowych spółkach z branży technologicznej i farmaceutycznej. Wdrażała kompleksowe programy ochrony danych m.in. dla dostawców usług w modelu Software-as-a-Service, serwisów internetowych czy centrów usług wspólnych dla międzynarodowych koncernów.  

Ma doświadczenie w zakresie wszystkich aspektów dotyczących ochrony danych, w szczególności w mapowaniu i zarządzaniu procesami związanymi z ochroną danych, projektowaniu produktów i usług opartych o dane osobowe (m.in. procesów i usług rekrutacyjnych oraz aktywności marketingowych online), prowadzeniu audytów zgodności, sporządzeniu analiz ryzyka, polityk, standardów oraz umów dotyczących ochrony danych, ocenie i zgłaszaniu naruszeń ochrony danych do organów regulacyjnych i reprezentowaniu klientów przed takimi organami, jak również w prowadzeniu szkoleń. Skutecznie potrafi wyważyć wymagania prawne z zakresu ochrony danych z potrzebami i oczekiwaniami biznesu. 

Posiada certyfikat CIPP/E oraz jest członkiem IAPP, największego międzynarodowego stowarzyszenia zajmującego się ochroną prywatności. 

Pokaż więcejPokaż mniej

Edukacja

  • Prawo, Uniwersytet Warszawski, studia magisterskie

Języki

  • Angielski
  • Niemiecki

Wybrane doświadczenia

  • Doradztwo z zakresu ochrony danych osobowych dla Grupy Pracuj (branża HR-tech, właściciel serwisu Pracuj.pl oraz eRecruiter), w tym zaprojektowanie i wdrożenie programu ochrony danych w Grupie Pracuj. Wsparcie dla zespołów rozwoju produktu w projektowaniu produktów i usług dla klientów zgodnie z wymaganiami RODO. Pełnienie funkcji inspektora ochrony danych dla Grupy Pracuj 
  • Doradztwo z zakresu ochrony danych osobowych dla Grupy Merck (branża farmaceutyczna/life science) w Polsce i w regionie CESEE, w szczególności wdrożenie globalnego programu ochrony danych w polskich spółkach należących do Grupy Merck. Przeprowadzenie oceny ryzyka z zakresu ochrony danych dla globalnych usług wspólnych Grupy Merck – Merck Business Services, obejmującej obszerne działania naprawcze. Koordynowanie lokalnych inspektorów ochrony danych w regionie CESEE. Pełnienie funkcji Data Privacy Counsel w Grupie Merck 
  • Przygotowanie całościowej dokumentacji dotyczącej ochrony danych dla dostawcy usług online wchodzącego na polski rynek (branża delivery-tech)