Uniwersytet Sukcesu – czyli jak pomagamy?

Zaangażowaliśmy się w ogólnopolski projekt edukacyjno-zawodowy „Uniwersytet Sukcesu”, organizowany przez fundację Digital University. Jego celem jest wspieranie młodych kobiet i dziewcząt – podopiecznych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych – w wejściu na rynek pracy.

Od początku zdawaliśmy sobie sprawę, jak trudny, ale też jak bardzo potrzebny jest ten projekt. Wychowankowie domów dziecka bardzo często po osiągnięciu pełnoletności są pozostawieni sami sobie, znacznie trudniej niż innym dzieciom jest im także zdobyć wykształcenie. Nasz cel jest prosty – pomoc najbardziej uzdolnionym i chętnym do nauki dziewczynom odnaleźć się w świecie zdominowanym przez technologieJowita Michalska, prezes Fundacji Digital University.

Podjęliśmy decyzję o zaangażowaniu się w projekt „Uniwersytet Sukcesu”, bo jego założenia idealnie wpisują się w nasze podejście i wartości. Dzieląc się naszą wiedzą i doświadczeniem pomożemy młodym dziewczętom zbudować kompetencje merytoryczne w zakresie prawnych aspektów nowych technologii. Obserwujemy na co dzień, w jaki sposób technologia przeobraża naszą rzeczywistość praktycznie w każdym aspekcie. Chcemy zapewniać młodym pokoleniom umiejętność sprawnego, ale i zgodnego z prawem poruszania się w rzeczywistości cyfrowejKatarzyna Solarz, partner SSW Pragmatic Solutions

Każdy zasługuje na dobry start w dorosłe życie. Dlatego rozpoczęliśmy współpracę przy projekcie „Uniwersytet Sukcesu”. Dodatkowo dla mnie osobiście to ważne, że jest to projekt dedykowany młodym dziewczętom, gdyż wiem, z jakimi wyzwaniami mierzy się każda z nas budując swoją pozycję w firmie i na rynku.Barbara Lenarcik, dyrektor marketingu i rozwoju biznesu, SSW Pragmatic Solutions

Angażujemy się w wiele projektów organizowanych przez fundacje w Polsce. Tym razem naszym celem jest wspieranie młodych kobiet i dziewcząt – podopiecznych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych – w wejściu na rynek pracy.

Dziękujemy Digital University, że możemy uczestniczyć w tak wyjątkowym projekcie edukacyjno-zawodowym, jakim jest „Uniwersytet Sukcesu”.

Wróć do