Katarzyna Solarz-Włodarska

Katarzyna Solarz-Włodarska

Partner


e-mail
Kontakt
Linkedin

Radca prawny

Specjalizacja wiodąca

Prawo korporacyjne i transakcje VC

Wybrane projekty

Doradzała stronie sprzedającej (prywatnym przedsiębiorcom) w procesie sprzedaży Mlekoma sp. z o.o. na rzecz SADAFCO, wiodącego producenta produktów mlecznych UHT w Arabii Saudyjskiej.

Doradzała stronie sprzedającej (prywatnemu przedsiębiorcy) w procesie sprzedaży Agros Trading Confectionery S.A. oraz ZPC Unitop Optima S.A. na rzecz Coast2Coast, funduszu private equity będącego właścicielem Bounty Brands.

Doradzała Dirlango Trading & Investments Limited  (kontrolowanej przez Łukasza Wejcherta i Macieja Żaka), jako wspólnikowi Virgin Mobile Polska – największego polskiego operatora wirtualnej sieci ruchomej – w negocjacjach nowej umowy wspólników Virgin Mobile Polska, stanowiącej bazę pod przyszły exit ze spółki do Play Communications – największego operatora sieci komórkowej w Polsce.

Doradzała spółce Dirlango Trading & Investments Limited  (kontrolowanej przez Łukasza Wejcherta i Macieja Żaka w procesie joint-venture z Innova Capital, funduszem private equity, który zainwestował w Netsprint S.A. i LeadR Sp. z o.o. (spółki znajdujące się w portfelu Dirlango, kontrolowanego przez Łukasza Wejcherta i Macieja Żaka).

Doradzała w projekcie obejmującym audyt obecnej i planowanej struktury funduszu private equity inwestującego w średniej wielkości przedsiębiorstwa z regionu CEE, który zainwestował ponad 600 mln EUR w ponad 40 inwestycji w 10 krajach ukierunkowany na dostosowanie do wymogów wynikających dyrektywy w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi – ZAFI (tzw. dyrektywa AIFMD).

Brała udział w utworzeniu FIZAN dla klientów kontrolujących aktywa o charakterze finansowym (wartość ok. 200 mln PLN), negocjowaniu umowy o współpracy pomiędzy TFI a klientem oraz w przygotowaniu umowy uczestników FIZAN, regulującej wzajemne rozliczenia w powiązaniu z aktywami wniesionymi do FIZAN; uczestniczy także w bieżącej obsłudze działalności FIZAN z perspektywy uczestników.

Doradzała na rzecz Dirlango Trading & Investments Limited, jako wspólnika większościowego iTaxi.pl sp. z o.o. w procesie pozyskania przez iTaxi.pl sp. z o.o. łącznie 8 mln zł finansowania typu equity od Experior Venture Fund, funduszu venture capital utworzonego we współpracy z Krajowym Funduszem Kapitałowym.

Brała udział w projekcie pozyskania finansowania w drodze emisji instrumentów udziałowych przez Dirlango Trading & Investments Limited  (kontrolowanej przez Łukasza Wejcherta i Macieja Żaka), w tym w przygotowaniu dokumentów ustalających nowe zasady corporate governance funduszu przy uwzględnieniu partycypacji kapitałowej nowych inwestorów finansowych

Doradzała na rzecz Klienta w procesie inwestycyjnym mającym na celu nabycie 100% udziałów w dwóch spółkach operujących w sektorze gospodarki odpadami, obejmującym przeprowadzenie prawnego i podatkowego due diligence spółek oraz przygotowanie i negocjacje dokumentacji transakcyjnej.

Uczestniczyła w procesie pozyskania finansowana akwizycyjnego dla podmiotu zamierzającego nabyć spółkę prowadzącą elektrownię wiatrową, brała udział w uzgadnianiu dokumentacji kredytowej wraz z pakietem zabezpieczeń.

Doradzała w projekcie obejmującym kompleksowe doradztwo przy stworzeniu JV w formie spółki komandytowej na rynku księgarskim oraz przygotowanie pakietu dokumentacji, obejmującego m.in. umowę wspólników i reguły corporate governance spółki komandytowej.

Uczestniczyła w projekcie obejmującym doradztwo prawne w zakresie joint venture podmiotów prowadzących działalność gastronomiczną.

Artykuły