Barbara Lenarcik

Barbara Lenarcik

Dyrektor ds. marketingu oraz rozwoju biznesu


linked in

Barbara Lenarcik jest dyrektorem zespołu rozwoju biznesu i marketingu. Jest odpowiedzialna za całość działań marketingowych, budowanie wizerunku oraz komunikację i PR. Odpowiada za działania business development wszystkich strategicznych praktyk kancelarii. Barbara bierze czynny udział we współtworzeniu i rozwijaniu strategii biznesowej kancelarii, opracowaniu efektywnego modelu rozwoju oraz pozyskiwania nowych relacji biznesowych.

Wcześniej pracowała w PwC i była odpowiedzialna za marketing, komunikację i business development w obszarze sektora finansowego, kancelarii prawnej PwC Legal oraz biur regionalnych w Polsce. Jest twórcą i przez wiele lat była liderem wielu inicjatyw relacyjnych oraz kompleksowych kampanii marketingowych takich jak Forum Rad Nadzorczych, Loża Kobiet Biznesu, HR Executive Club czy Program Alumnów PwC.

Artykuły